FMI îi recomandă guvernului reducerea treptată a bugetului pentru programul „Prima casă“, care reprezintă un „risc la adresa sistemului bancar“

Autor: Ştefan Stan 13.06.2018

Expunerea băncilor pe sectorul imobiliar a crescut de la 21% la 54% între 2008 şi 2017. Programul „Prima casă” a demarat în 2009.Fondul Monetar Interna­ţio­nal îi reco­mandă guver­nului reducerea treptată a pro­gramului „Prima casă“, pe care îl vede drept o vul­nera­bilitate a sis­temului bancar ro­mânesc.

„Efi­cacitatea instrumentelor ma­cro­pru­den­ţiale pentru creditele ipo­tecare este subminată de pro­gramul Prima Casă, care oferă împrumuturi cu un LTV (loan-to value – valoare garantată - n. red.) de până la 95%“, avertizează FMI într-un ra­port dur la adresa sistemului bancar din România.

FMI recomandă o recalibrare a programului „Prima casă“, prin măsuri cum ar fi impunerea unui plafon de înda­torare, care ar mitiga din ris­curile ge­nerate de expunerea băncilor pe sec­torul imobiliar. O asemenea limită ar trebui im­pusă pe toate creditele ipo­tecare, inclusiv cele Prima casă. În acest con­text, „FMI salută decizia gu­vernului de a reduce treptat pro­gramul Prima casă“.