Bancpost a contestat în instanţă sancţiunea ANPC. Obligaţia de restituire a dobânzilor, suspendată

Ziarul Financiar 03.09.2018

♦ Bancpost ar fi trebuit să plătească în termen de 30 de zile dobânzile aferente contractelor cesionate în Olanda, dacă nu ar fi contestat sancţiunea ANPC în instanţă.

 Bancpost a contestat în instanţă pro­cesul-verbal de constatare a con­tra­venţiei emis de Autoritatea Naţio­na­lă pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) care stabilea obli­gaţia de restituire către cli­enţi a dobânzilor perce­pu­te în ultimul deceniu pen­tru credite cedate de bancă în Olanda, astfel că aplica­rea sancţiunii se suspendă până când va fi stabilită o hotărâre judecă­to­rească de­fi­nitivă, potrivit infor­maţiilor trans­mise de bancă.

„Bancpost a contestat în instanţă procesul-verbal de constatare a contra­ven­ţiei realizat de ANPC. Din momentul contestării în faţa instanţelor de judecată şi până la momentul ră­mâ­nerii definitive a hotărârii judecătoreşti, toa­te măsurile stabilite prin procesul ver­bal sunt suspendate de drept, con­form legii“, a transmis Bancpost la soli­citarea ZF.