Furnizorul de echipamente Electroglobal Cluj dezvoltă proiecte de digitalizare pentru clienţi industriali. „Ne bazăm pe dorinţa clienţilor de a se alinia la schimbările produse de revoluţia 4.0.“

Autor: Laurentiu Cotu 17.10.2018

Furnizorul de materiale şi echipa­mente electrice Electroglobal Cluj, controlat de Radu Ciorba în aso­ciere cu Maksay Csaba, a avut în primele nouă luni o creştere de aproximativ 9% a afacerilor faţă de aceeaşi pe­rioadă a anului trecut, sus­ţinută în prin­cipal de pro­iec­te executate pen­­tru export şi de lu­crările la cheie în domeniul automatizărilor indus­triale. Compania mizează în acest an pe o creştere procentuală de doi digiţi a cifrei de afaceri faţă de 2017.

Electroglobal a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 98,7 mil. lei (21,6 mil. euro), un profit net de peste 5 mil. lei (apro­xi­mativ 1,1 mil. euro), cu un număr mediu de 93 de angajaţi, potrivit site-ului Ministerului Finan­ţelor.

„Cifra de afaceri din primele nouă luni ale acestui an a avut la bază extinderea com­petenţelor tehnice dar şi a proceselor noastre de business. Bazându-ne pe dorinţa clien­ţilor industriali de a se alinia la schim­bările pro­duse de revoluţia 4.0., am început să dez­vol­tăm şi proiecte de digita­lizare“, a decla­rat pentru ZF Transilvania Radu Ciorba, di­rec­tor executiv şi unul dintre acţio­narii Electro­global, fără a oferi mai multe detalii despre aceste proiecte.