Zece dintre cele mai mari 50 de companii din construcţii adună pierderi. Întârzierile la plata proiectelor de infrastructură duc firmele din construcţii în pierdere. „Există o tendinţă ca statul să nu-şi onoreze contractele“

Autor: Alina-Elena Vasiliu 18.10.2018
♦ Din cele zece companii vizate, şase au drept obiect de activitate construcţia de drumuri, autostrăzi sau căi ferate de suprafaţă şi subterane, iar celelalte se ocupă cu lucrări de construcţii de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale.


Zece din primele 50 de com­pa­nii din domeniul construcţiilor după cifra de afaceri înre­gis­trată în 2017 au raportat pier­deri anul trecut, potrivit da­te­lor centralizate de ZF pe baza informaţiilor so­licitate de la Oficiul Na­ţio­nal al Registrului Co­mer­ţului. Cele zece firme au cumulat pier­deri de 316 mil. lei în 2017, faţă de un sold al profitului de -153 mil. lei în anul anterior.

Din cele zece companii vizate, şase – Euro Construct Trading ’98, FCC Construc­cion, Salini Impregilo, Viarom Construct, Geiger Transilvania, Swietelsky – au drept obiect de activitate construcţia de drumuri, au­to­străzi sau căi ferate de suprafaţă şi sub­te­ra­ne. Celelalte se ocupă cu lucrări de con­struc­ţii de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale.

„Există trei motive pentru care o com­pa­nie din domeniul construcţiilor poate înre­gistra pierderi: fie are lucrări în curs de exe­cu­ţie sau finalizate care urmează să fie plă­ti­te, fie a avut creşteri salariale, fie a făcut in­ves­tiţii. Există o tendinţă ca în cazul pro­iec­telor în care beneficiarul este statul, prin insti­tuţiile sale, acesta să nu-şi onoreze con­trac­tele, astfel încât companiile înregistrează întârzieri la plată“, spune Valentina Saygo, consultant fiscal.

De altfel, Euro Construct Trading ’98, o fir­mă cu pierderi de 4,7 milioane de lei anul tre­cut şi 828 de angajaţi, a intrat în insolvenţă la începutul acestui an, invocând printre mo­tive tocmai întârzierile la plată pentru pro­iecte finalizate. Beneficiari sunt, în mod co­vâr­şitor, companii care administrează in­fra­structura de transporturi a României, iar în­târ­zierile la plată pentru sumele certe, lichi­de şi exigibile cuvenite de drept societăţii de­păşesc, în unele cazuri, trei ani de la data fina­li­zării lucrărilor, spuneau în februarie repre­zentanţii Euro Construct Trading ’98.