Clujenii de la Net Brinel şi-au majorat linia de credit de la ING de la 2,5 la 6,4 mil. euro

Autor: Adrian Seceleanu 24.10.2018

Net Brinel, unul dintre cei mai importanţi furnizori de soluţii şi servicii IT de pe piaţa locală, controlat de antre­pre­norul Marcel Borodi din Cluj-Napoca, şi-a majorat linia de credit contractată de la ING Bank de la 2,5 la 6,4 milioane de euro, con­form unei decizii a AGA pu­blicată în Monitorul Oficial.

„Adunarea generală extraordinară a acţionarilor NET BRINEL - SA. a hotărât cu unanimitate de voturi pre­lungirea şi majorarea facilităţii de credit la ING BANK NV Amsterdam sucursala Bu­cureşti de la 2.500.000 euro la 6.400.000 euro, utilizabilă în RON/EUR/USD sub formă de linie de descoperit de cont şi linie emitere angajamente potenţiale (scrisori de garanţie, acreditive) pentru finanţarea capitalului de lucru. Facilitatea are ca scop finanţarea cheltuielilor curente şi are aceeaşi structură de garanţii care este deja în vigoare”, conform sursei citate.