Grupul german DB Schenker a ajuns la peste 1.100 de angajaţi în centrul de servicii din Bucureşti

Autor: Mădălina Panaete 06.11.2018

♦ Gigantul german DB Schenker a deschis primul centru de servicii la Bucureşti în 2014.Companiile DB Schenker Global Service Europe S.R.L. şi DB Schenker Global Business Services S.R.L., care asigură suportul opera­ţio­nal internaţional pentru DB Schenker, Arriva şi DB Cargo, parte din gru­pul DB, au fuzionat şi devenit oficial DB Schen­ker GBS Bu­cha­rest S.R.L. Noua entitate are peste 1.100 de angajaţi.

„Considerăm acest lucru o piatră de hotar im­portantă pentru com­pania noastră, asigurând flu­xuri de lucru mai eficiente şi o comunicare mai transparentă la nivelul întregii orga­nizaţii. Credem că această fuziune ne va ajuta să creştem mai rapid şi vom putea astfel să mu­tăm mai multe ope­ra­ţiuni ale gru­pului DB la Bu­cu­reşti“, a decla­rat Preslav Pav­lov, mana­ging director al DB Schenker GBS Bucureşti.