„Azi în Timişoara, mâine în toată ţară“ se aplică şi la bursă?

Autor: Liviu Popescu 30.11.2018

Analiştii avertizează că întârzierile ra­portate de Pri­mă­ria Timişoara la pla­ta obligaţiunilor ar putea fi doar vârful ais­ber­gului pentru problemele cu care se confruntă muni­cipalităţile locale după reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% şi implicit a cotelor defalcate virate de la bu­ge­tul de stat către bugetul local. La bursa de la Bu­cu­reşti sunt listate obligaţiuni mu­nicipale de 3,3 miliarde de lei.

„Mă aştept ca toate primăriile să aibă probleme. O ast­fel de întârziere la plată crează o reacţie de neîncredere a in­ves­titorilor şi fără îndoială că va trage bursa în jos. Piaţa obli­gaţiunilor muni­cipale va fi grav afectată chiar dacă cele­lalte primării încă nu sunt supuse aceloraşi presiuni“, spune analistul economic Aurelian Dochia.

Cea mai mare pondere, respectiv 66% din totalul emi­siunilor de obli­gaţiuni, este reprezentantă de cele ale Bucu­reş­tiului, respectiv 2,2 mld. lei. Printre emitenţi se regăsesc şi muncipii mari precum Timişoara şi Iaşi, dar şi oraşe mai mici precum Predeal şi Oraviţa. Pe de altă parte, Valentin Miron, preşedinte al consiliu­lui de administraţie al VMB Partners, cel care a coordonat o mare parte din listările obligaţiunilor munici­pale la bursă, consideră că situaţia de la Timişoara nu se va repeta şi în cazul altor primării.