Fondul american Amerocap, care este asociat cu un fost senator şi ministru american al energie, vrea să investească în Portul Constanţa

Autor: Cristina Bellu 05.02.2019

Amerocap lucrează cu un fost senator şi ministru american al energiei, Spencer Abraham.

Fondul american de investiţii Ame­ro­cap, care a sprijinit Chim­complex Borzeşti în preluarea unor active ale com­binatului chi­mic Oltchim Râmnicu Vâlcea, îşi extinde acti­vi­ta­tea de in­ves­tiţii în zona re­gio­na­lă, în sec­toa­re­le acti­velor „pro­ble­ma­ti­ce“ şi ale tren­du­rilor emer­gen­te din ener­gie şi apă­rare, prin­tre pro­iec­te­le ana­lizate aflân­du-se şi o posibilă in­ves­tiţie în Portul Constanţa.