Este oficial: Cei 7,2 milioane de români care contribuie la Pilonul II de pensii pot cere transferarea contribuţiei la Pilonul I

Autor: Alexandru Nanu 13.03.2019

Începând din 12 martie 2019 cei peste 7,2 milioane de români contribuie la sistemul de pensii private Pilonul II, care a ajuns să administreze active în valoare de 47,6 miliarde de lei, pot opta ca procentul de contribuţie de 3,75% din CAS să fie transferat la Pilonul I, conform documentului- proiect de normă publicat în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial nr.193, Partea I din 12 martie a fost publicată Norma ASF nr. 4/2019 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat.

Astfel participanţii care au cotizat cel puţin 5 ani vor putea printr-o cerere cadru să solicite încetarea plăţilor la pensia private, care va fi transferată către Pilonul I.

"O persoană participantă la un fond de pensii poate opta, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond, să se transfere la sistemul public de pensii. Fondurile deţinute până la data transferului rămân în contul personal al participantului până la deschiderea dreptului la pensia privată", conform cu Legea nr. 411/2004.

„Cererea de încetare a plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat depusă de către un participant în baza art. 32 alin. (6) din lege produce efecte începând cu contribuţiile aferente lunii în care a fost depusă.”, conform normei ASF.

Astfel, participantul trebuie să se prezinte la administratorul Pilonului II cu cererea cadru , copia CI şi să completeze o declaraţie pe proprie răspundere. În acest context, retragerea din sistemul Pilonul II se produce efectiv în luna în care este depusă cererea de încetare a plăţii contribuţiei.

Norma ASF este redactată în baza prevederilor art. 32 alin. (6), art. 35 alin. (1) şi art. 41 lit. a), c), d) şi e) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

După retragerea din sistem contul participantului rămâne activ până la momentul pensionării acestuia, ceea ce înseamnă că banii acumulaţi la Pilonul II nu pot fi retraşi de participant sau transferaţi la Pilonul I (pensia de stat) odată cu depunerea cererii de retragere.

"Contul participantului care a încetat plata contribuţiei rămâne activ până la deschiderea dreptului la pensia privată", conform normei ASF.