Zamfir şi Isar continuă disputa cu BNR. Isar: BNR a intervenit în manipularea dobânzilor şi a cursului de schimb. Zamfir: Indicele ROBOR trebuie rapid decuplat de ratele românilor

Autor: Mediafax 20.03.2019

Fostul trezorier al Bancpost Lucian Isar a declarat ieri, la audierea Co­misiei economice a Senatului pri­vind manipularea ROBOR, că BNR este singura insti­tuţie ban­cară din România care poate ma­nipula cursul de schimb sau do­bân­zile. La rân­dul lui, pre­şedintele Co­mi­siei econo­mice a Sena­tului Daniel Zamfir a spus că indicele ROBOR este „aranjat“, iar Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Con­siliului Con­curenţei, nu a spus ade­vărul despre investigaţia condusă de insti­tuţia sa, astfel că se va consulta cu co­legii săi pentru a face o propunere Guvernului şi Băncii Naţionale pri­vind decuplarea „în mod urgent“ a ROBOR de ratele românilor.

Audierile în Comisia economică a Senatului vin în contextul unor docu­mente prezentate de Daniel Zamfir, pe 20 ianuarie, cu date despre ROBOR. Senatorul ALDE a vorbit despre un raport al unei investigaţii a Con­siliului Concurenţei începută în 2008 şi încheiată în 2011, care însă nu a fost finalizat cu nicio rezoluţie. El a cerut BNR să oprească acest meca­nism artificial de calculare a ROBOR.