Încă nu i-am ajuns pe europeni. Masa salarială a ajuns în 2018 la un maxim istoric: 80 mld. euro, în creştere cu 12 mld. euro. Factura salarială a României înseamnă 40% din PIB faţă de un nivel de 50-60% din PIB, cât este în Europa de Vest

Autor: Adelina Mihai 21.03.2019

România a avut în 2018 o masă salarială (formată din totalitatea sala­ri­ilor din economie şi a ta­xe­lor şi contribu­ţi­ilor afe­rente aces­tora) de 80,3 mi­liar­de de euro, în creş­tere cu 12 miliarde de euro faţă de 2017 şi la cel mai ridicat nivel din istorie. Procentual, masa sa­larială a României a înregistrat în 2018 faţă de 2017 cea mai mare creştere din UE: de 17%.

„O explicaţie a creşterii semnificative a ma­sei salariale din România în 2018 faţă de 2017 o reprezintă faptul că la noi, spre deose­bire de situaţia din alte state UE, au cres­cut foarte mult salariile din sectorul pu­blic. În plus, în sectorul de stat din Ro­mâ­nia sunt foarte mulţi angajaţi raportaţi la totalul an­ga­jaţilor din privat, iar dacă ne uităm la efectivul total de angajaţi din România faţă de numărul de lo­cui­tori, ponderea este mult mai mică faţă de cea din alte state“, a explicat Anca Puiu, con­sultant în cadrul firmei de executive search şi con­sultanţă în management Korn Ferry.

Într-adevăr, 1,2 milioane din totalul celor aproximativ 5 milioane de salariaţi din Ro­mâ­nia lucrează în sectorul bugetar, iar salariile aces­tora au „costat“ statul peste 18 miliarde de euro anul trecut (9,1% din PIB), după creş­terile salariale succesive aplicate bugetarilor. Doar categoria bugetarilor a adus o creştere a masei salariale de peste 3 mld. euro anul trecut, potrivit unui calcul al ZF.

De asemenea, creşterea salariului mi­nim pe economie, majorările de salarii din mediul privat (de 4 – 5% în medie), dar şi presiu­nea de pe piaţa muncii gene­ra­tă de defi­ci­tul de per­sonal au forţat an­ga­jatorii din me­diul privat să crească sala­riile, iar acest lu­cru s-a observat în datele pri­vind masa salarială.

Cu o masă salarială de 80 mld. euro în 2018, România se află pe locul 16 în UE în funcţie de nivelul facturii sa­lariale totale, deşi se află pe locul 7 în UE după nu­mărul de locuitori. Raportată la PIB, masa sala­rială din Ro­mânia a ajuns în 2018 la nivelul de 39,8% din PIB, cu mult sub media UE de 47,7% din PIB. Spre comparaţie, în Ger­ma­nia, masa sala­ria­lă - cea mai mare din UE, de 1.745 mld. euro - reprezintă 51,5% din PIB în 2018.