Businessul Enel din România, 1,28 mld. euro din mai mulţi clienţi

Autor: Roxana Petrescu 25.03.2019

Grupul italian de utilităţi Enel a încheiat anul trecut cu venituri de 1,28 mi­liarde de euro în România, în creş­te­re faţă de nivelul de 1,18 miliarde de euro din 2017, în timp ce EBITDA-ul a în­re­gistrat un uşor re­gres de la 232 de mi­lioane de euro la 230 de milioane de euro anul trecut.

Enel a obţinut prin procesele de pri­vatizare des­fă­şurate în România con­trolul dis­tri­buţiei şi furnizării de energie din sudul Mun­teniei, ali­men­tând astfel Bu­cu­reştiul, desfăşurând opera­ţiuni similare în Banat şi Do­brogea.

Potrivit datelor publicate în rapor­tul pe 2018 al grupului italian, în Româ­nia Enel a distribuit 15,6 TWh de energie, cu circa 3% mai mult decât în 2017, către 2,9 milioane de consu­ma­tori, în creştere faţă de portofoliul de 2,8 milioane de consumatori din 2018.

Enel are unul din­tre cele mai agre­sive programe de digi­talizare a dis­tribuţiei de energie prin mon­ta­rea de contoare in­te­­ligente, Italia fiind, din acest punct de ve­dere, cea mai avan­sată ţară.

Astfel, la finalul anu­lui trecut Enel ter­minase de montat în România 0,5 mi­lioa­ne de contoare in­teli­gen­te faţă de cele 0,3 mi­lioane de la fi­nalul lui 2017.