BCR rămâne pe podium în topul subsidiarelor Erste. Banca a urcat pe locul doi după numărul de sucursale şi a păstrat locul trei după numărul de angajaţi şi de clienţi

Autor: Claudia Medrega 08.04.2019

BCR, a doua cea mai mare ban­că de pe piaţa locală du­pă active, se poziţiona anul tre­cut pe locul doi în to­pul ce­lor şapte subsi­dia­re ale băn­cii-mamă Erste după numărul de su­cur­sale şi ocupa locul trei în func­ţie de nu­mărul de angajaţi şi numărul de clienţi.

BCR a ajuns la sfârşitul anului tre­cut la 3,1 milioane de clienţi, 7.237 de anga­jaţi şi 509 sucursale. Tendinţa a fost de uşoară creştere faţă de 2017 în pri­vinţa numărului de sucursale şi de scă­dere pe palierul numărului de anga­jaţi, în timp ce numărul clienţilor s-a menţinut, conform datelor centralizate de Erste şi transmise investitorilor.

În 2017, BCR avea 3,1 milioane de clienţi, 507 sucursale şi 7.265 de angajaţi.