Portul Constanţa, principala poartă de tranzit a mărfurilor: Traficul total de mărfuri s-a ridicat la 15 milioane de tone, plus 12,7% în T1/2019

Autor: Mirabela Tiron 18.04.2019

Traficul de cereale a ajuns la 4 milioane de tone, în creştere cu 40% în T1 ♦ 3.000 de nave maritime şi fluviale au ajuns în porturile maritime în primele trei luni.Traficul total de mărfuri înregistrat în primul trimestru al acestui an în porturile ma­ritime româneşti a crescut cu 12,7%, ajun­gând la 15 milioane tone, faţă de 13,3 mi­lioa­ne tone în aceeaşi perioadă a anu­lui tre­cut, po­trivit ofi­cialilor Companiei Naţio­nale „Ad­mi­nistraţia Porturilor Maritime Constanţa“ (APMC).

„O creştere spectaculoasă de trafic s-a în­re­gistrat în cazul cerealelor, de aproape 40%. Dacă anul trecut, în primul trimestru, tra­ficul de cereale a fost de 2,87 milioane tone, în 2019, în aceeaşi perioadă, traficul a depăşit 4 mi­lioane tone. În ultimii cinci ani, Portul Con­stanţa a fost lider între porturile euro­pe­ne în ceea ce priveşte traficul de cereale, operând anual, în medie, peste 18 mi­lioa­ne tone“, potrivit oficialilor Ad­minis­traţiei Por­tu­rilor Maritime Constanţa. Din traficul total înregis­trat, traficul maritim a fost de 11,4 milioane tone (creştere cu 4%), iar cel fluvial a repre­zentat 3,5 mi­lioane tone (creştere cu 53,8%).