Reacţia Sierra Quadrant, după intrarea în faliment a RADET: Pronunţarea falimentului RADET este rezultatul previzibil al unui plan de reorganizare fantezist. Situaţia ar fi putut să fie evitată

Ziarul Financiar 17.04.2019

Compania Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, anunţă, după ce Tribunalul Bucureşti a decis miercuri intrarea în faliment a RADET,  că „situaţia a fost generată în principal de administratorul judiciar al RADET, Rominsolv, care a refuzat să modifice un plan de reorganizare din care lipseau elemente fundamentale care să garanteze viabilitatea acestuia, fapt ce nu avea cum să conducă la o altă decizie a instanţei”.

Mai jos regăsiţi reacţia integrală a Sierra Quadrant:

În spiritul transparenţei pe care ni l-am asumat, odată cu implicarea companiei noastre în procesul de insolvenţă a ELCEN şi, implicit, în procesul de refacere a sistemului de termoficare din Bucureşti, continuăm seria de informări publice cu privire la problemele întâmpinate.

 În acest sens, dorim să atragem atenţia că decizia instanţei de a nu confirma planul de reorganizare a RADET, respectiv decizia de pronunţare a falimentului RADET, vine şi certifică faptul că implementarea modificărilor solicitate de ELCEN în cadrul planului de reorganizare a RADET (de către administratorul judiciar Rominsolv), concomitent cu o abordare judicioasă şi profesionistă a Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) a acestui proces ar fi condus la evitarea acestei situaţii.

Prezenta situaţie este generată, în principal, de acţiunile Rominsolv care a refuzat cu obstinaţie să modifice un plan de reorganizare din care lipseau elemente fundamentale care să garanteze viabilitatea acestuia, fapt ce nu avea cum să conducă la o altă decizie a instanţei. Doar cu titlu de exemplu, subliniem faptul că în planul de reorganizare nu erau menţionate sursele de finanţare necesare achitări creanţelor înregistrate de RADET.

Totodata, falimentul RADET este indisolubil legat de schimbările multiple de strategie din partea PMB, nefinalizate în niciuna dintre formele propuse, dar şi de refuzul constant de a-şi asuma răspunderea pentru situaţia gravă în care se afla o companie pe care o coordonează.

Subliniem faptul că recunoaşterea de către PMB a creanţei RADET de 1,1 miliarde de lei şi menţionarea bugetului PMB în planul de reorganizare drept sursă de finanţare a acestei creanţe ar fi condus, astăzi, la evitarea pronunţarii falimentului.

Falimentul RADET anulează de facto toate eforturile şi acţiunile întreprinse până în prezent de către ELCEN. De asemenea, cadrul creat de acţiunile PMB este, în prezent, unul predispus la blocaje şi întârzieri semnificative, aşa cum vom arata în continuare:

Pentru a putea livra agentul termic bucureştenilor, după pronunţarea falimentului, RADET mai poate funcţiona în actuala formă încă 90 de zile, potrivit prevederilor legale. La finalul acestui termen, activitatea de distribuţie trebuie delegata fie către o direcţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), fie către o companie municipală care să aibă ca obiect de activitate distribuţia agentului termic către populaţie.

În scenariul delegării către o direcţie a PMB, trebuie să avem în vedere faptul că aceasta structură nu are obiect de activitate corespunzător, nu deţine licenţe, nu este bancabilă, nu poate angaja personalul necesar desfăşurării activităţii, nu poate face planul de afaceri necesar etc. Din aceste motive, considerăm că acest scenariu este mai degrabă unul fantezist şi nu poate fi luat în calcul de niciun factor de decizie responsabil.

În ce priveşte delegarea activităţii către o companie municipală, dorim să subliniem problemele existente din cadrul acestui scenariu:

1. din cauza acţiunilor lipsite de temeinicie şi profesionalism ale PMB, în acest moment, nu există nicio companie municipală pregătită să preia activitatea RADET la sfârşitul celor 90 de zile.

2. activitatea RADET nu poate fi delegată către ENERGETICA SA, întrucât Curtea de Apel Bucureşti a declarat ilegală înfiinţarea ENERGETICA SA.

3.activitatea RADET nu poate fi delegată nici către TERMOENERGETICA SA, întrucât înfiinţarea acesteia este blocată în prezent din cauza faptului că este considerată o companie ce a rezultat în urma divizării unei alte companii ce a fost constituită nelegal.

4.PMB trebuie să aducă un aport de capital la această nouă companie, fapt ce poate fi pus cel puţin sub semnul întrebării, în condiţiile în care PMB nu şi-a manifestat până în prezent disponibiltatea de a achita obligaţiile financiare ale RADET şi către RADET, fapt ce ar fi putut conduce la finalizarea întregul proces de reorganizare şi evitarea acestui nou blocaj.

5.presupusa companie care ar prelua activitatea RADET nu deţine licenţele necesare desfăşurării activităţii

Totodata, atragem atenţia cu privire la apariţia unor noi probleme de ordin financiar, care pot constitui noi surse de blocaj:

1.astfel, precizăm că, odata cu pronunţarea falimentului, între ELCEN şi RADET dar şi între ELCEN şi noua companie care va prelua activitatea RADET după 90 de zile, va trebui încheiat un nou contract de furnizare care NU va mai putea prevede plata facturilor la 90 de zile.

2.aşadar, dacă până în prezent, ca urmare a statutului de furnizor captiv al ELCEN, termenul scadent de plată a facturilor era de 90 de zile, ulterior falimentului RADET facturile emise de ELCEN vor trebui achitate începând de mâine în termen de 30 de zile. În condiţiile în care PMB are un istoric negativ în ce priveşte plata subvenţiei (fiind, de altfel, motivul principal pentru care ne aflăm astăzi în această situaţie dramatică), este greu de crezut că, peste noapte, PMB şi, automat, RADET sau noua companie municipală se vor putea încadra cu plata facturilor într-un termen de 3 ori mai mic. În plus, odată cu transferul activităţii către o nouă companie, potrivit prevederilor legale, ELCEN este obligată să solicite constituirea de garanţii.