Horia Braun, economistul-şef al BCR: Momentul ales de Finanţe pentru a împrumuta 3 mld. euro de pe piaţa externă nu a fost nepotrivit. Ideea este ca o parte din bani să meargă într-o rezervă

Autor: Anelis Baciu 23.04.2019

Momentul ales de Ministerul de Finanţe pentru emisiunea de obliga­ţiuni în valoare de 3 miliarde de euro efec­tuată la finalul lunii martie a acestui an nu fost unul nepotrivit, însă cel mai important lucru este ca o parte din acest împrumut să meargă într-o rezervă, spune Horia Braun, econo­pmistul-şef al BCR.

„Germania plăteşte acum 0 dobân­dă pentru împrumuturi pe 10 ani, aces­ta este contextul în care Ministerul de Finanţe a emis cele 3 miliarde de euro. Am văzut tot felul de co­men­tarii po­trivit cărora îm­­­prumutul de 3 mi­liar­de de euro ar fi fost prea scump, că vor plă­ti «n» ge­ne­­ra­ţii. Perspec­ti­va mea de piaţă este că având în ve­de­re că referinţa este atât de jos, este, poate, un mo­ment bun să te împrumuţi, chiar dacă te îm­pru­­muţi pe termen lung. Bineîn­ţe­les, ide­ea este să nu cheltuieşti toţi banii as­tăzi şi să finanţezi un deficit suplimen­tar, ci să îi pui într-o rezervă şi să îi folo­seşti atunci când ai nevoie“, explică Braun.