World Vision: Cum se poate reduce abandonul şcolar când unu din patru copii din rural merge câte o oră pe jos pentru a ajunge la şcoală?

Autor: Adelina Mihai 06.05.2019

♦ Peste 25% dintre românii care trăiesc la sate au doar patru clase, iar discrepanţele privind pregătirea oamenilor din rural versus urban se accentuează ♦ Abandonul şcolar nu se poate reduce, mai ales în mediul rural, câtă vreme unu din patru copii merge câte o oră, pe jos, pentru a ajunge la şcoală, arată rezultatele unei cercetări realizate de Fundaţia World Vision.„O treime din populaţia ţării noastre se confruntă cu riscul de sărăcie şi excluziune socială (conform datelor Eurostat). Fără edu­caţie, copiii României rămân captivi în să­răcie. Ce se ascunde în spatele acestor sta­tis­tici pe care le auzim o dată pe an, când se re­înnoiesc rapoartele care le analizează? Rea­litatea tristă din satele româneşti, în care fiecare zi este la fel de grea ca cea care tocmai s-a încheiat. Realitatea în care copiii chiar nu au ce mânca (1 din 11 copii se duce la culcare flă­mând), iar educaţia devine secundară, când nevoile primare nu sunt acoperite“, ex­plică Mihaela Nabăr, directorul naţional al Fun­daţiei World Vision România, organi­za­ţie care sprijină, prin programele sale, redu­cerea abandonului şcolar şi menţinerea în edu­caţie a celor mai vulnerabili copii din me­diul rural.

Lipsa resurselor financiare ale familiilor, nivelul scăzut de educaţie a părinţilor, slaba pregătire a profesorilor şi lipsa materialelor educaţionale şi a dotărilor din şcolile de la sate sunt principalii factori care conduc la o rată scăzută de promovabilitate în rândul co­piilor din mediul rural. Aşa se explică o rată a abandonului şcolar de peste 16% în Ro­mânia, faţă de o medie europeană de 10,6%.