Alte dividende de la companiile de stat în 2019? Managerii de investiţii cu 3,3 mld. lei pe mână spun că da

Autor: Liviu Popescu 07.05.2019

Administratorii de fonduri mutuale consideră că statul român va solicita în 2019 dividende suplimentare de la com­pa­niile din subordine, la fel ca în toamna anului tre­cut, fiind determinat de si­tuaţia financiară din pri­mul tri­mes­tru din 2019, re­flectată printr-un deficit bugetar de 5,5 mld. lei. 

„Aşteptările sunt des­tul de mari (pentru ca statul să solicite dividende su­pli­mentare - n. red.) având în vedere că defici­tul bugetar anunţat pe T1/2019 se si­tu­ează la 0,5% din pro­du­sul intern brut prog­nozat pentru 2019. Astfel există o pre­siune foarte mare asu­pra execuţiei bu­getare, ceea ce mă­reşte şansele ca statul să ceară divi­den­de suplimen­tare“, spune Daniela Vasile, manager de investiţii al Certinvest.

Alexandru Combei, manager de in­vestiţii la BRD AM, cu active de 2,8 mld. lei în gestionare, consideră că emi­ten­ţii de stat vor plăti în conti­nua­re divi­den­de supli­men­­tare, atât ca urmare a fap­tu­lui că statul ro­mân are nevoie de bani la bu­get, dar şi ca ur­ma­re a fap­tu­lui că aceste com­pa­nii nu sunt îndatorate.

Statul român a soli­citat în 2019 pentru al trei­lea an consecutiv aproape inte­gral profi­turile compani­ilor din sub­or­dine, dar şi o parte din rezerve, măsură aplicată prin Ordonan­ţa 114, ceea ce implicit a adus aprecieri pe linie ale preţului acţiunilor.