Trendul suprataxării retailerilor străini capătă forţe noi în Europa de Est printr-o victorie a Poloniei în faţa Comisiei Europene. Slovacia a urmat şi ea exemplul Varşoviei şi Budapestei, dar a fost placată de CE

Autor: Bogdan Cojocaru 20.05.2019

Guvernul Poloniei va reintroduce o suprataxă asupra marilor retaileri după ce o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care permite acest lucru dând câştig de cauză Varşoviei  într-un conflict cu Comisia Europeană, rămâne definitivă, a anunţat executivul polonez. Grupul de retaileri care vor suporta taxa supli­mentară este dominat de companii străine.

Curtea de Justiţie a UE a hotărât săptămâna trecută că un plan al guvernului polonez de a-i taxa pe marii retaileri mai mult decât pe cei mici nu în­calcă regulile privind ajutoarele de stat ale Uniu­nii, ceea ce a făcut posibilă reînvierea ideii reaplicării lui, scrie Financial Times.

Ulterior hotărârii, pur­tătorul de  cuvânt al gu­ver­nului Joanna Kopcinska a declarat că Polonia va suprataxa retailerii după ce decizia Curţii rămâne finală, potrivit agenţiei PAP. Decizia instanţei europene poate fi atacată prin apel şi inversează o decizie a Comisiei Europene din iunie 2017 de a suspenda planul guvernului, care era una dintre principalele propuneri ale partidului Lege şi Justiţie pentru atragerea de venituri la buget în campania pentru alegerile generale din 2015.

Planul constă în impozitarea retailerilor în func­ţie de cifra de afaceri lunară. Astfel, magazinele cu venituri mai mici de 17 milioane de zloţi (3,9 mi­lioane euro) sunt scutite de plata noii taxe, în timp ce magazinele mari, în marea lor majoritate deţi­nute de companii străine precum Jeronimo Martins (Portugalia), Carrefour (Franţa), Auchan (Franţa) şi Tesco (Marea Britanie), ar trebui să plătească 0,8% din cifra de afaceri dacă au venituri lunare cuprinse între 17 milioane de zloţi şi 170 de milioane de zloţi şi 1,4% dacă obţin venituri mai mari. Limita inferioară de 17 milioane de zloţi face ca grupul căruia i se poate aplica taxa să se reducă în 2017 la 100 de entităţi, dintr-un total de 200.000 de firme de retail, potrivit EY. Din cei 100 de retaileri, 90% aveau capital străin.

Curtea de Justiţie a UE a găsit că CE se înşală şi că „taxarea progresivă de la un anumit nivel, chiar dacă este unul ridicat, nu implică existenţa unui avan­taj selectiv (…) Comisia Euro­peană s-a înşe­lat“.

Pawel Jurek, purtător de cuvânt al ministerului de finanţe polonez, a declarat că „Polonia nu inten­ţionează să reintroducă taxa anul acesta“. „Decizia Curţii UE în favoarea Poloniei în legătură cu taxa din retail nu are caracter juridic obligatoriu şi ambele părţi au dreptul să facă apel“, a scris Jurek pe Twitter. „În concordanţă cu actualele reguli, colectarea acestei taxe este suspendată până la sfâr­şitul anului 2019.“ Cu toate acestea, acţiunile re­tailerilor mari cu expunere la Polonia au scăzut săptămâna trecută după anunţarea deciziei.

Parlamentul polonez a votat legea care intro­duce suprataxarea în iulie 2016, iar noua taxă a in­trat în vigoare pe 1 septembrie. Însă după numai do­uă săptămâni, CE, în plin conflict al cuvintelor cu gu­vernul polonez, a deschis o anchetă în privinţa impozitului şi a cerut Varşoviei să îl suspende.

„Sistemul de taxare trebuie să respecte legislaţia UE, inclusiv regulile privind ajutoarele de stat, şi nu poate favoriza unele companii în dauna celorlalte“, a explicat atunci Comisia. Executivul european a precizat că nu contestă „dreptul Poloniei de a de­ci­de asupra propriilor sisteme de taxare sau obiec­tivele diferitelor taxe şi impozite“. Însă noua taxă dă companiilor cu cifre de afaceri mai mici un avantaj economic injust. „Companiile mai mici ar trebui, de­sigur, să plătească mai puţine taxe decât concurenţii mai mari în termeni absoluţi, însă în aceeaşi pro­por­ţie raportată la cifra lor de afaceri“, se arată în comu­ni­catul CE. „Polonia nu a de­monstrat că pro­gre­sivitatea taxei din retail este justificată prin obiec­tivul de a atrage venituri sau că companiile cărora li se va aplica o cotă mai mare vor avea o capacitate mai mare de a plăti.“ În aceste condiţii, guvernul polonez nu a apucat să încaseze bani din această taxă. Analiştii, cum ar fi cei de la PwC, spuneau atunci că decizia CE restabileşte un teren de joc co­rect pentru actorii din retail. „Argumentul gu­ver­nu­lui este că taxa ar îmbunătăţi competiti­vitatea pen­tru lanţurile locale mai mici în raport cu a celor mari. Însă multe dintre lanţurile regionale sunt mai pro­fita­bile decât cele mari“, explica în 2017 Krzysztof Badowski, analist la PwC. CE a acuzat o „discri­mi­na­re nejustificată între companii sub taxa din retail“.

EuroCommerce, principala organizaţie euro­pea­nă de reprezentare a sectorului de retail,  se plân­ge că şi Slovacia, ţară membră nu doar a UE, ci, spre deosebire de Polonia, şi a zonei euro, are şi ea o taxă discriminatorie în retailul alimentar. Taxa, apli­cată de la 1 ianuarie anul acesta doar com­pa­ni­ilor cu capital străin din sectorul de profil, cere acestora să plătească 2,5% din cifra de afaceri netă.

Taxa este aplicabilă afacerilor ale căror oferte conţin cel puţin 25% produse alimentare şi care au magazine în cel puţin două regiuni, notează Reuters. Guvernul slovac speră ca astfel să strângă 87 de milioane de euro.  EuroCommerce apreciază că noua taxă este incompatibilă cu legislaţia UE, în primul rând pentru că exceptând de la plată toate lanţurile de retail cu capital slovac, impozitul reprezintă ajutor de stat injust, similar celor din Ungaria şi Polonia. „Companiile de retail internaţionale au investit miliarde de euro pentru a oferi slovacilor supermarketuri moderne, competitive, cu game extinse de produse de calitate“, spunea în februarie Christian Verschueren, directorul general al EuroCommerce. „Cu toate acestea, legislatorii slovaci au ales să se concentreze pe retailerii cu capital străin şi să-i menajeze pe toţi concurenţii slovaci cu obiectivul clar de a pune piedici investitorilor străini. Această mutare voită va duce inevitabil la preţuri mai mari pentru consumatorii slovaci.“ EuroCommerce încadrează noua taxă în trendul de politici populiste şi protecţioniste în creştere în special în Europa centrală şi de est. „Retailul este o afacere cu marje mici. Retailerii de legume şi fructe au de obicei marje mai mici de 3%. O taxă de 2,5% pe cifra de afaceri ar distruge tot profitul lor şi i-ar împinge spre perderi“, a mai spus Verschueren. EuroCommerce a atacat decizia guvernului slovac la Comisia Europeană. Organizaţia are în spate nume puternice ca Auchan, Carrefour, Decathlon, Delhaize, Ikea, Inditex, Kaufland, Lidl, Metro, Rewe şi Tesco. În aprilie, Comisia a anunţat deschiderea unei investigaţii în profunzime în privinţa suprataxării companiilor străine din sectorul de retail alimentar din Slovacia. „Comisia este îngrijorată că anumite exceptări de la plata taxei dau anumitor retailer un avantaj selectiv în raport cu competitorii lor, cu încălcarea regulilor UE privind ajutorul de stat“, se arată într-un comunicat al CE. Comisia a cerut pe 2 aprilie guvernului slovac să suspende aplicarea taxei până când va fi gata rezultatul anchetei. CE a găsit că dosar şapte retaileri alimentari ar fi obligaţi să plătească impozitul suplimentar, dintre care şase sunt deţinuţi de companii cu baza în alte state membre ale UE. Singurul retailer slovac căruia i-ar fi aplicat impozitul ar avea o parte semnificativă din cifra de afaceri exceptată de la taxare. De asemenea, CE a remarcat că guvernul slovac nu a informat Bruxellesul în privinţa noii taxe.