Ce cote de TVA sunt aplicabile în acest moment după ultima modificare a Codului Fiscal

Autor: Alexandru Nanu 04.06.2019

După o serie de modificări fiscale la începutul acestui an, noi produse şi servicii au fost încadrate la cotele reduse de TVA, conform Codului Fiscal.

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi care este colectat conform prevederilor prezentului titlu, aşa cum defineşte Legea 227/2015.

Cota standard de 19% se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.

Cota redusă de 9% se aplică pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:

Cota redusă de 5% se aplică pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei, este explicat în Codul fiscal.

În cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul, este explicat în Codul fiscal.