Banca de stat EximBank şi-a majorat de opt ori profitul în 2018, până la peste 113 milioane de lei

Autor: Anelis Baciu 06.06.2019

Eximbank, instituţie de credit controlată de Ministerul de Finanţe, a înregistrat un profit net de 113,5 milioane de lei în 2018, în creştere de aproximativ opt ori faţă de 2017, potrivit raportului anual publicat pe site-ul băncii. Avansul spectaculos al profitului a fost determinat de înregistrarea unor venituri de 72 milioane de lei din provizioane, faţă de cheltuieli de 34 milioane de lei în 2017.

„Variaţia rezultatelor EximBank în anul 2018 comparativ cu perioada pre­ce­dentă este semnificativ mar­cată de veniturile obţinute din re­versările de provizioane şi recuperări de 82,4 mi­lioane de lei, cărora le cores­punde în anul ante­rior un cost al riscului de 30,4 mi­lioane de lei, pe fon­dul îm­bunătăţirii cali­tă­ţii acti­ve­lor“, se explică în raportul anual al EximBank.