Comitetul pentru Supraveghere Macroprudenţială: Principalele riscuri la adresa stabilităţii financiare sunt dezechilibrele macroeconomice, incertitudinile legislative şi deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente

Autor: Roxana Rosu 05.07.2019

Principalele riscuri la adresa stabilităţii financiare a României vizează tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, riscul privind cadrul legislativ incert şi impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicaţii asupra solvabilităţii sectorului bancar, deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente, structura şi costul finanţării deficitului de cont curent şi a celui bugetar şi riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental, sunt concluziile Raportului anual al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) pe 2018.

Dintre acestea, problemele legate de echilibrele macroeconomice, cadrul legislativ şi încredererea investitorilor sunt evaluate ca riscuri sistemice ridicate (primele două cu perspectivă de creştere, iar cel de-al treilea constant).

În schimb, riscurile asociate cu finanţarea deficitelor şi nerambursarea creditelor sunt estimate la o intensitate moderată, respectiv redusă.

În opinia CNSM, după înregistrarea uneia dintre cele mai ridicate rate de creştere economică în 2017 (7%), probabilitatea unei majorări a gradului de supraîncălzire a economiei româneşti s-a diminuat pe parcursul anului 2018, dar riscul privind tensionarea echilibrelor macroeconomice a continuat să se manifeste.