Revoluţie în transparentizarea salariilor, prin aplicarea prevederilor unei directive europene. VIDEO ZF Esenţial în business: Elena Doagă, KPMG în România: „Toate tipurile de remuneraţii ale şefilor companiilor listate vor fi puse la dispozitia publicului”

Autor: Ioana Matei 09.07.2019

Companiile listate din România vor fi nevoite să îşi revizuiască întregul proces privind remunerarea conducătorilor, pentru a se asigura că respectă cerinţele unei directive europene ce ar fi trebuit transpuse de la 10 iunie 2019, a observat Elena Doagă, Tax Manager în cadrul departamentului de taxe, persoane fizice, din KPMG, în cea mai recentă ediţie a emisiunii ZF Esenţial în business, realizată de ZF în parteneriat cu KPMG în România.  

Directiva 828/2017  vizează mai multe arii, inclusiv remuneraţia conducătorilor, prin „conducător” înţelegând orice membru al consiliului de administraţie, al consiliului de supraveghere, precum şi al directoratului, inclusiv directorul general sau directorul general adjunct.

Această directivă face parte dintr-o iniţiativă mai amplă a Comisiei Europene privind guvernanţa corporativă a companiilor din Uniunea Europeană.  Scopul acesteia este de a asigura un cadru legislativ consolidat, uniformizat la nivelul Uniunii, care să conducă la o creştere pe termen lung a sustenabilităţii companiilor europene, prin doua mecanisme: o implicare mai activă a acţionarilor şi creşterea gradului de transparenţă privind procesele decizionale la nivelul companiilor, potrivit explicaţiilor oferite de Elena Doagă.

Noile cerinţe privind remunerarea conducătorilor indică faptul că firmele listate la bursă trebuie să pregătească şi să pună la dispoziţia publicului o Politică de Remunerare aplicabilă conducătorilor, aprobată în prealabil de acţionari în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor (AGA).

În plus, anual, companiile pregătesc şi publică Raportul de Remunerare, care atestă modul în care Politica a fost aplicată. Acest raport este de asemenea supus votului acţionarilor.

„Foarte important de menţionat este faptul că acest Raport de Remunerare va include informaţii privind toate tipurile de remuneraţii primite de fiecare conducător în parte, precum şi o secţiune specială privind variaţia remuneraţiei tuturor conducătorilor, a performanţei companiei, precum şi a salariului mediu obţinut de salariaţii societăţii, alţii decât conducătorii pentru cel puţin ultimii 5 ani”, explică Elena Doagă.

De asemenea, reprezentanţii companiilor listate trebuie să acorde o atenţie deosebită comunicării şi justificării sumelor plătite sau acordate conducătorilor şi să fie foarte clare în comunicarea modului în care au fost calculate aceste sume şi cum sunt acestea legate nu numai de performanţa personală a fiecărui individ, ci şi de performanţa generală a companiei.

Cât de pregătite sunt companiile din Romania pentru aplicarea noilor cerinţe?

„În primul rând, deşi companiile au un sistem de remunerare a conducătorilor care urmează în mare principiile subliniate de Directivă (e.g. alinierea remuneraţiei cu performanţa individuală şi a companiei pe termen lung), de cele mai multe ori acesta nu este formalizat într-o politică dedicată conducătorilor”, a spus Elena Doagă.

În ceea ce priveşte publicarea informaţiilor privind remuneraţia, gradul de transparenţă este momentan scăzut, în lipsa unor prevederi legislative specifice în acest sens, adaugă specialistul KPMG. „Astfel, companiile trebuie să se pregătească din timp privind implementarea şi adaptarea la noile cerinţe, ceea ce necesită un efort administrativ susţinut şi atenţie privind modalitatea de prezentare a tuturor informaţiilor necesare, în acord cu Directiva”, conchide Elena Doagă.