Ministerul Economiei solicită dividende suplimentare de la Transgaz dacă nu este îndeplinit programul investiţional

Autor: Tibi Oprea 27.09.2019

Conducerea administrativă şi executivă trebuie să trimită în decembrie 2019 un raport privind realizarea investiţiilor.Ministerul Economiei, acţionarul ma­jo­ritar al Transgaz (TGN), a solicitat con­ducerii executive a operatorului teh­nic al sistemului naţional de transport gaze naturale un raport detaliat privind realizarea investiţiilor pentru 2019, printr-o AGA din cursul lunii decem­brie, precum şi distribuirea unor divi­dende suplimentare în situaţia neînde­plinirii angajamentelor investiţionale până la data raportului, potrivit hotă­rârilor adunării generale a acţionarilor de joi.

„Solicită conducerii administrative şi executive a Societăţii transmiterea către acţionari, prin AGA, în cursul lunii decembrie 2019, a unui raport detaliat privind realizarea investiţiilor, precum şi a sumelor angajate şi a celor aflate în pro­cedură de achiziţie în derulare la data raportului, în vederea îndeplinirii programului de investiţii aprobat pe anul în curs. De asemenea, în situaţia în care se constată că angajamentele inves­ti­ţionale aferente anului 2019 nu au fost realizate până la data raportului, Minis­terul Economiei solicită con­du­cerii administrative şi executive a socie­tăţii ca în cadrul aceleiaşi AGA să fie supusă aprobării distribuirea diferenţei de dividende, potrivit prevederilor Hotă­rârii AGA nr. 5/06.06.2019“, se arată în raportul publicat la bursă.