Ce planuri au investitorii greci: fostul Cinema Griviţa din Bucureşti devine clădire de birouri cu opt etaje

Autor: Bogdan Alecu 30.09.2019

Grecii care au cumpărat firma Pan­rom, care deţine fostul cinema­tograf Griviţa, au demarat la sfârşitul săptă­mânii trecute demolarea clădirii vechi în vederea construirii unui proiect nou de birouri cu opt etaje.

Firma Panrom SRL este deţi­nută de oa­menii de afaceri Ioan­nis Katochianos şi Nicolaos Koliopoulos. Clădirea va fi ampla­sată în ime­diata veci­nă­tate a sta­ţiei de me­trou Basarab, fiind atât pe ma­gistrala M4 Gara de Nord 2 - Strău­leşti, cât şi pe M1 Dristor - Pan­telimon şi în proxi­mi­ta­tea Gării de Nord, iar Calea Griviţei asi­gură acces spre zo­na Expoziţiei şi zona de nord a Capitalei.

Potrivit datelor de la Primăria Sectorului 6, certificatul de urbanism a fost emis în noiembrie 2018, iar pe situl fos­tului cinematograf vor fi efectuate lu­crări de consolidare, supraetajare, re­con­fi­gurare volumetrică a con­strucţiei exis­ten­te, rezultând un imobil de birouri cu spa­ţii comerciale şi sedii de servicii la par­ter.

Clădirea rezultată va avea patru ni­veluri în subteran, pentru par­care, par­ter, şapte etaje plus etajul 8 retras pen­tru spaţii tehnice.

Dacă până acum birourile erau concen­trate în zonele centrale şi de nord, zona Gării de Nord a fost ocolită de investitori, cu toate că în vest, gara centrală are în imediata proximitate, dacă nu chiar în cadrul gării, un centru comercial, birouri şi centre de servicii. În Bucureşti însă, gara este într-o stare de degradare, iar cea mai apropiată mare zonă de birouri este la Orhideea.