Raiko Transilvania vrea să îşi majoreze capitalul social cu 840.000 lei în vederea admiterii la tranzacţionare pe sistemul alternativ AeRO

Autor: Tibi Oprea 16.10.2019

Raiko estimează un free-float, adică acţiuni disponibile la liber la tranzacţionare, de 33% din capitalul social.Raiko Transilvania, companie spe­cializată în producerea şi vânzarea de sisteme de jgheaburi, acoperişuri şi accesorii de acoperiş, convoacă acţio­narii pentru data de 11 noiembrie 2019 pentru a aproba majorarea capitalului social cu maximum 840.000 lei, până la 3,85 mil. lei, prin emiterea unui număr maxim de 800.000 de acţiuni noi, ordinare, în formă dematerializată, potrivit informaţiilor transmise de companie.

„Majorarea de ca­pital social se realizează pentru asigurarea finan­ţării curente a societăţii şi a implementării pla­nurilor de dezvoltare ale acesteia, pentru susţi­nerea activităţilor de export şi de marketing şi în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţii pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti (piaţa AeRO)“, se arată în convocator.

Raiko Transilvania estimează un free-float, adică acţiuni disponibile la liber la tranzacţionare, de 33% din capitalul social. Acţiunile emitentului vor intra la tranzacţionare sub simbolul RKOT.

Din cei 840.000 lei, suma de 800.000 lei reprezintă aport la capitalul social, în timp ce 40.000 lei este primă de emisiune. Majorarea de capital social se va realiza prin oferirea acţiunilor nou emise spre subscriere în cadrul unei oferte de acţiuni prin plasament privat şi se va derula în perioada stabilită de consiliul de administraţie, în cadrul intervalului 15 ianuarie 2019 - 29 fe­bruarie 2020.

Preţul de subscriere va fi de 1,05 lei pe acţiune, subscrierea realizându-se la o valoare nominală de 1 leu pe acţiune şi o primă de emisiune de 0,05 lei pe acţiune. Valoarea preţului de subscriere, rezultat în urma analizei efectuate de către Tradeville, intermediarul tran­zacţiei, este aceeaşi cu valoarea preţului de subscriere din cadrul ofertei de acţiuni prin plasament privat de­rulate în perioada 15-26 iulie 2019.

În cadrul ofertei, care s-a încheiat cu trei zile mai devreme, compania a vândut 1 milion de acţiuni noi şi a reuşit să atragă 1,05 mil. lei, bani pentru pentru achiziţionarea de materiale de pro­ducţie, precum şi extinderea activităţilor de vânzări în regiuni noi din România.

La această ofertă au participat 29 de investitori individuali, iar Cornerstone Communications a asistat Raiko în relaţiile cu investitorii şi comunicarea cu piaţa.

Raiko este o companie românească înfiinţată în 2014 în Căpuşu Mare, judeţul Cluj, de Tomasz Kurcin, care până în prezent este acţionar majoritar în companie şi deţine funcţia de preşe­dinte al consiliului de administraţie.

În urma finalizării plasamentului privat, Tomasz Kurcin împreună cu soţia sa, Katarzyna Wieszczek-Kurcin, deţin 67% din companie, în timp ce free-float-ul pe bursă va fi de 33%.