Klaus Iohannis a promulgat legea care permite deţinerea între 100 şi 500 de cartuşe pentru armele de pază şi cele de vânătoare

Autori: Teodor Bobei , Mediafax 31.10.2019

Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care permite deţinătorilor de armele de pază să aibă 100 de cartuşe, iar pentru cele de vânătoare 500 de cartuşe, în loc 50, respectiv 300 cât era reglementat anterior. Legea nu vizează operaţiunile cu arme ale instituţiilor de apărare sau siguranţă naţională.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de promulgare a actului normativ, iniţiat de Guvern, care modifică şi completează Legea 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. Printre prevederile legii se numără majorarea numărului maxim de cartuşe permise pentru deţinători de arme, la 100 pentru armele de pază şi apărare şi 500 pentru armele de vânătoare, precum şi condiţiile de prelungire a valabilităţii permisului de armă.

"La articolul 42, literele a) şi b) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) În cazul armelor de apărare şi pază, 100 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru fiecare armă; b) în cazul armelor de vânătoare, 500 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port şi folosire;”, se arată în legea promulgată.

Legea mai prevede că prevederile nu se aplică operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate de către "instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice şi operaţiunilor ce au ca destinatar final aceste instituţii".

"Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul transferurilor reglementate de OUG nr. 158/1999 privind regimul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare", se mai arată în proiectul de lege.

Potrivit legii, autorizaţia de eliberare a armelor letale se emite celor care "deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea documentelor stabilite în prezenta lege, în funcţie de destinaţia armelor, şi nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie, nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor".

"La articolul 14 alineatul (1), literele b), c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: ,,b) deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea documentelor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor; c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie; d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie; f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor;”, mai stipulează actul normativ.

Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către structura de poliţie competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă titularul dreptului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile legii.

Potrivit proiectului, după expirarea permisului de armă, proprietarul armei are voie să deţină arma şi să o poarte o singură dată, pentru depunerea acesteia la un armurier autorizat, în vederea depozitării sau înstrăinării, în termene de maxim 30 de zile de la expirarea permisului.

Preşedintele României a sesizat Curtea Constituţională pe această lege, motivând această sesizare prin faptul că Guvernul nu a cerut avizul CSAT pentru acest proiect, care este unul care priveşte securitatea naţională. CCR a respins în luna septembrie sesizarea preşedintelui.