BNR: Ritmul de creştere a creditării private este robust; dobânda medie la creditele noi şi-a corectat în septembrie doar în mică măsură scăderile ample din lunile anterioare

Autor: Roxana Rosu 13.11.2019

Membrii Consiliului de administraţie ai BNR consideră că ritmul de creştere a creditării private este robust, luna septembrie aducând doar o uşoară temperare faţă de august, în condiţiile în care media acesteia s-a majorat în trimestrul III la un nivel marginal inferior maximului ultimilor 7 ani atins în primul trimestru al anului, se arată în minuta ultimei şedinţe de politică monetară.

Potrivit celor mai recente date ale Băncii Centrale, creditarea privată a crescut în septembrie cu 7,7% faţă de perioada similară a anului trecut,  faţă de un ritm de 8% în august, soldul total ajungând la 266 miliarde lei,  după ce împrumuturile în lei au avansat cu 9,7%, iar cele în valută cu 3,9%.

Creditul privat total înce­puse anul 2019 cu o creş­tere anuală surprin­ză­toare de 8,4%, în con­diţiile limitării gradului de îndatorare al popu­laţi­ei şi a taxei bancare, pen­tru ca la finalul lunii fe­brua­rie ritmul anual să în­ce­tinească uşor, la 8%. Finalul anului 2018 venise cu o revigorare a credită­rii, creşterea anuală fiind de 7,9%.

”Uşoara încetinire din septembrie a venit în principal de pe segmentul împrumuturilor societăţilor nefinanciare, în timp ce variaţia creditelor acordate populaţiei a avansat marginal, în condiţiile continuării creşterii alerte, într-un ritm de două cifre, a celor în monedă naţională”, se precizează în minută.

De asemenea, membrii BNR au subliniat faptul că rata medie a dobânzii la creditele noi şi-a corectat în septembrie doar în mică măsură scăderile ample din lunile anterioare, atribuibile consistent majorării volumului de credite garantate acordate sectorului agricol.

Astfel, media ei trimestrială s-a redus substanţial faţă de primele două trimestre din an, evoluţie de natură să sporească incertitudinile generate de acest indice de referinţă din perspectiva transmisiei şi conduitei politicii monetare.

În ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, BNR a remarcat că evoluţia recentă s-a decorelat întrucâtva de cea a ratelor de schimb ale celorlalte monede din regiune, care, în contextul ameliorării apetitului global pentru risc, dar şi al unor influenţe interne, au consemnat scăderi notabile în octombrie, recuperând, integral sau în bună parte, creşterile înregistrate în trimestrul III.

Unii membri ai Consiliului au atras atenţia asupra riscului unei potenţiale schimbări bruşte a sentimentului pe piaţa financiară internaţională, implicând mişcări ample de capital, care să afecteze serios mediul financiar intern, ceea ce reclamă, mai ales în condiţiile deficitelor gemene, vigilenţă din partea băncii centrale şi pregătire pentru o eventuală necesară reacţie promptă.