Mai mulţi deputaţi PSD şi Pro România au depus un proiect pentru abrogarea taxei de 2% din energie

Autor: Alexandru Costea 18.11.2019

Un proiect de lege depus de 18 deputaţi PSD şi unul de la PRO Europa la Camera Deputaţilor abrogă prevederea legislativă prin care firmele din domeniile energiei electrice şi gazelor naturale trebuie să plătească o taxă de 2% din cifra de afaceri anuală.

Astfel, sunt abrogate următoarele alineate ale articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numărul 33/2007 privind funcţionarea şi organizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE):

"Nivelul tarifelor şi contribuţiilor se stabileşte anual prin ordin al preşedintelui ANRE, cu excepţia contribuţiei anuale percepute de la titularii de licenţe în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Contribuţia anuală percepută de la titularii de licenţe în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale este egală cu 2% din cifra de afaceri anuală realizată de aceştia din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate de ANRE. Cifra de afaceri ce se constituie ca bază de calcul pentru perceperea contribuţiei anuale este definită şi calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE cu avizul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

Prin derogare, contribuţia anuală percepută de la titularii licenţelor de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum şi a celor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, se stabileşte anual prin ordinul preşedintelui ANRE".

În textul legii este introdusă prevederea legislativă în forma anterioară modificării: "Începând cu data de 1 ianuarie 2020, nivelul tarifelor şi contribuţuiilor se stabileşte anual prin ordin al preşedintelui ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, partea I".

Majorarea taxei pe cifra de afaceri a companiilor din domeniile energiei şi gazelor naturale la 2% a fost introdusă prin OUG 114/2018.

Iniţiatorii proiectului arată în expunerea de motive că această prevedere a determinat "într-un termen foarte scurt" majorarea contribuţiei operatorilor licenţiaţi de ANRE de la 0,1% la 2%.

"Deşi ANRE a ţinut cont la stabilirea cifrei de afaceri anuale ale operatorilor de principiul eliminării dublei taxări, evitând astfel o taxare exagerată, contribuţia a fost inclusă în preţurile şi tarifele recunoscute operatorilor din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale reflectându-se în preţurile plătite de către clienţii finali", mai arată deputaţii.

De asemenea, "Comisia Europeană a atras atenţia că aceste prevederi încalcă în mod grav obligaţiile impuse prin Pachetul 3 Energie şi a solicitat abrogarea urgentă a acestora", conform expunerii de motive a proiectului de lege.

Propunerea legislativă urmăreşte revenirea la prevederile anterioare modificărilor introduse prin OUG 114/2018 şi OUG 19/2019.

Proiectul de lege a fost depus la Camera Deputaţilor, prim for sesizat, decizional fiind Senatul.