Propunere: europenii ar trebui să-şi construiască propriul Drum European al Mătăsii, finanţat de un fond suveran european

Autor: Catalina Apostoiu 22.11.2019

„O mare parte din infrastructura Europei este într-o stare proastă, chiar şi în unele regiuni mai avute din Europa, cum ar fi Germania.“

Institutul de la Viena pentru Studii Economice Internaţionale (wiiw), un think tank, a propus construirea unui Drum European al Mătăsii care să fie finanţat cu ajutorul unui trust susţinut de un fond suveran european şi alte instrumente, potrivit Emerging Europe.

În cadrul unui nou raport, economiştii think tank-ului sugerează că noua infrastructură de transport ar putea conecta zonele industriale ale Vestului, cu regiunile dens populate, dar mai puţin dezvoltate din estul continentului.

„O mare parte din infrastructura Europei este într-o stare proastă, chiar şi în unele regiuni mai avute din Europa, cum ar fi Germania“, arată Mario Holzner, director executiv al wiiw.

„Periferia Europei este subdezvoltată şi are dificultăţi în a prinde din urmă zonele mai bogate în parte din cauza de­ficienţelor considerabile ce ţin de infrastructură. Dobânzile rea­le sunt negative, iar investiţiile în infrastructură au poten­ţia­lul de se autofinanţa. În Europa, actualele iniţiative din infras­­tructură sunt insuficiente şi izolate. Continentului îi lip­seşte un proiect comun care poate contracara forţele dezin­tegrării“.

Potrivit lui Holzner, proiectul, ale cărui costuri de construcţie sunt estimate la 1.000 mld euro (7% din PIB-ul european), ar genera  câştiguri substanţiale pe termen scurt, mediu şi lung de-a lungul rutei de 11.000 km. Pe lângă efectele asupra creşterii şi ocupării forţei de muncă ale activităţii de construcţie (2-7 milioane de noi locuri de muncă în perioada de construcţie), efectele de ordin comercial ar urma de asemenea să fie substanţiale.

„Pentru realizarea şi finanţarea proiectului, propunem crearea unui trust (European Silk Road Trust-ESRT). Aceasta ar permite finanţarea extra-bugetară a investiţiilor în infrastructură“, adaugă Holzner. „În timp ce ESRT (deţinut de ţări din zona euro, alte ţări din UE şi ţări terţe care vor să se alăture proiectului) s-ar putea baza pe o garanţie publică atunci când vine vorba de emiterea de obligaţiuni pe termen lung, acesta ar face parte formal din sectorul privat. Ca garantor principal pentru ESRT, sugerăm dezvoltarea treptată a unui fond suveran european de către statele membre ale zonei euro. La un anumit moment, acest fond ar putea înlocui statele membre ale zonei euro ca garantor major pentru obligaţiunile ESRT“.

Institutul de la Viena remarcă în raport că iniţiativa nu ar trebui privită neapărat ca rivalizând iniţiativa noului drum al mătăsii a Chinei, ci mai degrabă drept un proiect complementar.

În afară de beneficiile economice, proiectul european ar aduce de asemenea avantaje politice însemnate, generate de cooperarea sporită.