Proiect european de peste 8 mil. lei pentru amenajarea unei piste de biciclete în municipiul Satu Mare

Autor: Laurentiu Cotu 10.12.2019

Primăria municipiului Satu Mare a accesat un proiect european de peste 8 mil. lei (1,7 mil. euro), din care peste 6,8 mil. lei (1,4 mil. euro) este sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Devoltare Regională, pentru amenajarea unei piste de biciclete pe strada Botizului - Pod Golescu.

Finanţarea a fost atrasă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Operaţiunea 4.1 ’’Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila’’. Termenul de finalizare al proiectului este luna august 2022.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă crearea, modernizarea şi extinderea unei reţele coerente de piste/trasee pentru biciclete, astfel încât utilizarea autoturismelor să devină o opţiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, creându-se în acest mod condiţiile pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în municipiu.