Concluziile robotului de recrutare Dora pentru 2019: Accesul uşor la joburi pe reţelele de social media a adus o schimbare majoră în comportamentul candidaţilor. Cele mai căutate profesii pe reţelele de socializare au fost cele de electricieni, operatori producţie, sudori, ingineri şi consilieri în vânzări

Autor: Ramona Cornea 20.01.2020

Accesul uşor la joburi cu ajutorul internetului şi în special al reţelelor sociale a adus o schimbare majoră în com­porta­mentul candidaţilor şi al recrutorilor în anul 2019, conform conclu­ziilor robotului de recrutare Dora. „În ultimii doi ani tehno­logia devine tot mai avan­sată, în special autom­a­tizarea multor procese care au loc în companii, dar şi în activitatea unei persoane la locul de muncă şi în afara locului de muncă. Algo­ritmii reţe­lelor de socia­lizare anali­zează compor­ta­mentul uti­lizatorilor şi oferă acestora informaţii relevante oferite în funcţie de comporta­mentul pe care îl au: după căutările pe care le fac, după locaţie, după gru­purile din care fac parte, după interesele pe care le au analizate de algoritmii reţelelor sociale şi mulţi alţi parametri“, spune Călin Ştefănescu, unul dintre fondatorii companiei Happy Re­cruiter, dezvoltatorul robotului de recrutare Dora. Cele mai căutate zece profesii pe reţelele sociale au fost cele de electricieni, operatori pro­ducţie, sudori, ingineri, consilieri vânzări, operatori call center, şofer, instalator, muncitor ne­calificat şi lucrător co­mercial. Timpul mediu de interviu cu Dora este de 8 minute şi jumătate.