Adevărul începe să iasă la suprafaţă. Curtea de Conturi atenţionează: Ministerul Transporturilor a înregistrat cheltuieli suplimentare de milioane de lei

Autori: Laura Albu , Mediafax 29.01.2020

Curtea de Conturi a constatat, la Ministerul Transporturilor, abateri care privesc elemente patrimoniale sau operaţiuni derulate în cadrul activităţii specifice, care au generat costuri suplimentare de milioane de lei, potrivit documentului analizat de MEDIAFAX.

Cheltuielile aferente deconturilor justificative depuse de operatorii economici pentru cheltuieli, cu facilităţile de transport acordate diferitelor categorii sociale, întocmite pentru anul 2017, nu au fost recunoscute în contabilitatea ministerului în exerciţiul financiar la care se referă, acestea denaturând situaţiile financiare ale anului 2018.

Astfel, s-a constatat nerespectarea cerinţelor principiului contabilităţii pe bază de angajamente în sensul că ministerul a înregistrat şi plătit în cursul anului 2018 deconturi justificative aferente exerciţiului financiar 2017, în sumă de 12.102,6 mii lei. Neînregistrarea deconturilor justificative aferente facilităţilor de transport în exerciţiul bugetar la care se referă a condus la: - majorarea nejustificată a cheltuielilor operaţionale (cheltuieli cu subvenţii şi transferuri) în anul 2018 şi a rezultatului reportat cu suma de 12.102,6 mii lei; - majorarea nejustificată a rezultatului patrimonial al exerciţiului financiar 2018 (deficit) cu suma de 12.102,6 mii lei.

Deconturile justificative aferente exerciţiului financiar 2018 şi înregistrate eronat pe cheltuiala anului 2019, în cuantum de 12.436,8 mii lei, au fost corectate şi înregistrate în contul „Rezultatul reportat”. Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale aferente facilităţilor de transport acordate de la Capitolul „Asigurări şi asistenţă socială” nu a fost realizată în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, valoarea angajamentelor legale raportate prin contul de execuţie la data de 31.12.2018 reflectă doar parţial obligaţiile de plată ale ministerului, datorate în baza deconturilor primite în anul 2018 şi nedecontate până la sfârşitul anului, valoarea estimată a acestor obligaţii fiind de 8.192,6 mii lei. Ministerul nu a evidenţiat corespunzător obiectivele de investiţii finalizate, recepţionate şi date în folosinţă, reprezentând construcţia infrastructurii de acces la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin, în cuantum de 23.522 mii lei (reprezentând facturi emise de antreprenor în baza ultimelor certificate de plată întocmite de consultant în anul 2017).

Aceste sume au fost trecute în conturile de active fixe abia în luna iulie 2018, denaturând astfel informaţiile prezentate în situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2018. Evidenţierea necorespunzătoare a acestor obiective de investiţii finalizate, recepţionate şi date în folosinţă a condus la majorarea nejustificată, cu suma estimată de 23.522 mii lei, a cheltuielilor operaţionale (cheltuieli de capital) şi a deficitului patrimonial, raportate în situaţiile financiare ale anului 2018.

Curtea de Conturi a României a transmis Parlamentului Raportul public pe anul 2018 şi Raportul de activitate pe 2019, după ce acestea au fost aprobate de Plenul instituţiei.