​AAGES Târgu-Mureş vrea să-si remunereze investitorii cu dividende cu 7,2% randament şi să îşi răscumpere 500.000 lei pentru a distribui acţiuni gratuite angajaţilor. Acţiunile urcă cu 3,5%

Autor: Tibi Oprea 13.02.2020

Consiliul de administraţie al AAGES Târgu-Mureş (AAG), producător de echipamente industriale, a aprobat marţi repartizarea de dividende în cuantum de 2,1 milioane lei din profitul net pe 2019.

Dividendul brut pe acţiune propus este de 0,21 lei pe acţiune, ceea ce înseamnă că, la preţurile curente de tranzacţionare, randamentul unui dividend este de 7,2%.

De asemenea, administratorii companiei au aprobat repartizarea profitului net înregistrat în 2019 către acoperirea pierderilor din răscumpărare (280.000 lei) şi ca rezultat reportat (2,9 milioane lei).

În cadrul aceleiaşi şedinţe, administratorii au aprobat un program de răscumpărare acţiuni proprii în limita a maximum 1% din capitalul social al companiei, respectiv 100.000 de acţiuni, potrivit calculelor ZF.

Preţul minim de cumpărare va fi egal cu 2 lei pe acţiune, în timp ce preţul maxim va fi egal cu 5 lei pe acţiune, ceea ce înseamnă că tranzacţiile s-ar putea ridica la maximum 500.000 de lei.

Tranzacţiile vor fi intermediate de Goldring.

Acţiunile răscumpărate vor fi alocate gratuit angajaţilor companiei cu o vechime minimă de trei ani în vederea cointeresării şi fidelizării acestora. Persoanele care vor beneficia de acţiunile gratuite mai trebuie să coordoneze echipe de lucru, să primească calaificativul “foarte bun” pentru activitatea depusă în 2019 şi să  facă parte din echipa de planificare şi organizare a activităţii companiei cu perspective de a-şi menţine poziţia actuală în perioada următoare.

Durata programului nu poate depăşi 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, iar plata acţiunilor răscumpărate (4 iunie 2019) se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise în ultima situaţie financiară anuală aprobată, cu excepţia rezervelor legale, în timp ce repartizarea se va face către angajaţi în termen de 12 luni de la data dobândirii.

Al doilea punct de pe ordinea de zi se referă la distribuirea cu titlu de bonificaţie către salariaţi şi organele de conducere, în baza Planului de plată pe bază de acţiuni pe 2020, a unui număr de 50.000 de acţiuni AAGES.

Compania este controlată (55%) de AAGES Head Invest. De la începutul anului, acţiunile companiei se tranzacţionează în creştere cu 5% pe fondul unui rulaj de 152.670 lei, emitentul ajungând la 29 milioane lei capitalizare.

Joi, în urma publicării hotărârilor consiliului de administraţie, acţiunile companiei s-au apreciat cu 3,5%.