Reorganizarea ANAF: numărul de posturi din organigramă scade de la 27.000 la 25.000

Autor: Iulian Anghel 20.02.2020

Ministerul de Finanţe a publicat un nou proiect de reorganizare a ANAF care prevede tăierea din organigramă a 2.000 de posturi de inspectori, neocupate, şi a 150 de poziţii de conducere. Numărul posturilor din organigrama ANAF se reduce, astfel, de la aproximativ 27.000 la 25.000. Apar, în aceeaşi vreme, noi direcţii de specialitate la nivelul autorităţii fiscale. Direcţia Antifraudă va fi reorganizată, iar numărul de posturi de conducere va fi redus cu 45%. Va fi înfiinţată Direcţia Generală de Management al Riscului, în urma preluării activităţii de analiză de risc de la structurile cu atribuţii în acest domeniu. Se mai înfiinţează şi Direcţia Generală de Strategie şi Monitorizare a Proceselor, care va urmări, între altele, estimarea şi realizarea veniturilor bugetului general consolidat. De asemenea, apare o nouă direcţie, Unitatea de Management al Informaţiei, compusă din oameni cu experienţă in business şi în IT, pentru a accelera procesul de informatizare a agenţiei.