România este subevaluată din punctul de vedere al preţurilor din real-estate. Vine cu proprietăţi bune la preţuri mici. „Pe termen lung, cred că România poate să ofere potenţial de investiţie, deşi piaţa imobiliară va întâmpina şi ceva dificultăţi“.

Autor: Ramona Cornea 07.03.2020

Specialiştii de pe piaţa imobiliară con­sideră că România poate fi o desti­na­ţie bună pentru investiţii imobiliare în viitor deoarece vine cu oportu­nităţi de preţ bune pen­tru proprietăţi de calitate.  

Volumul in­ves­ti­ţiilor imobiliare din România a de­păşit 1 mld. euro în 2019, de­pă­şind vârful anterior atins acum cinci ani. Volumul total al inves­ti­ţiilor la sfârşitul anului este cu 7% mai ma­re decât cifre­le înregistrate în 2018, con­form unui raport al com­paniei de con­sul­tanţă imobiliară CBRE România.

„Cred că România se află la un punct de cotitură în ceea ce priveşte in­ves­tiţiile imobiliare. Din punctul de ve­dere al investiţiilor imobiliare, Româ­nia oferă o oportunitate interesantă, o oportunitate de preţ. În acest moment, România este subevaluată din punct de vedere al preţurilor. Dacă ne uităm la piaţa locală, vedem că Bucureştiul este foarte atractiv din acest punct de ve­de­re în comparaţie cu alte capitale din re­giunea centrală şi de est a Euro­pei. Nu este vor­ba numai despre ran­da­mentele imo­bi­liare, ci şi des­pre va­loarea chi­ri­ilor din oraş. Cele­lalte oraşe din re­giune au mai pu­ţine ran­da­mente prime (n.red -  randa­men­tul înre­gis­trat de pro­iec­tele de clasă A, din zonele cel mai bine co­tate), cu o rată a chiriilor mai ma­re“, a declarat Gijs Klomp, Head of Investment Pro­perties, CBRE Ro­mâ­nia, în cadrul ce­lei de-a doua ediţii a evenimentului pre-MIPIM or­ganizat în Ro­mânia de Reed MIDEM (organiza­tor de eve­ni­men­te), casa de avo­catură NNDKP, Matei-Borbely&Partners şi CBRE România. MIPIM este cel mai im­portant târg destinat pieţei de real-estate.

Ulf Pleschiutschnig, ma­na­ging di­rector and co-head Europe Invest­ments în cadrul MSREI, plat­forma de investiţii imo­biliare a Morgan Stan­ley, afirmă că Ro­mâ­nia are potenţial pentru investiţii imobilia­re, dar acestea ar lua am­ploa­re dacă ar exista o bază locală de investitori.  

„Dintre ţările din regiune, Româ­nia este singu­ra care nu are o bază locală de investitori. Dacă ne uităm la Unga­ria, ceea ce a schimbat ran­damen­tele imo­bi­liare de acolo a fost evoluţia fon­du­rilor locale inves­tite în proprietăţi imo­biliare din ţară. Inves­ti­to­rii mă întreabă mereu dacă ar trebui să inves­teas­că în România. Pe ter­men lung, cred că România poate să ofere potenţial de investiţie, deşi piaţa imo­biliară va în­tâmpina şi ceva dificultăţi“, a declarat Ulf Pleschiutschnig în cadrul aceluiaşi eveniment.

Bucureştiul a atras 64% din volumul total al investiţiilor, în timp ce restul de 36% au fost reprezentate de tranzacţii semnate la nivel local. Sectorul de birouri a dominat activitatea tranzacţională cu 74% din volumul total, urmat la o distanţă considerabilă de retail cu 16% faţă de total, în timp ce industria, hotelurile şi proiectele de utilizare mixtă au revendicat o pondere combinată de 10%. Valoarea medie a unei tranzacţii imobiliare pentru întregul an 2019 se ridică la 29 de milioane de euro, similar cu valoarea medie a anului precedent, conform datelor CBRE.  

„Volumul tranzacţiilor imobiliare din România este relativ mic comparat cu cel din celelalte ţări din regiune, aş spune că este prea mic pentru ţară. Dacă ne uităm la ce ar trebui să definească activitatea tranzacţională din o ţară, ne uităm prima dată la populaţia acelei ţări, iar din punct de vedere al economiei, România este a treia cea mai mare ţară din regiune“, a declarat Gijs Klomp.

Lavinia Ioniţă Rassmusen, Partener în Practica de Real Estate din cadrul NNDKP, afirmă că principalele îngrijorări ale investitorilor de pe piaţa imobiliară din România sunt legate de cererile de expropriere şi de problemele legate de proprietăţile deţinute de stat.

„Cred că piaţa imobiliară a reuşit să dezvolte instrumente sofisticate pentru a răspunde îngrijorărilor din partea investitorilor. Două dintre cele mai mari preocupări pe care investitorii le au când vin în România sunt cererile de expropiere şi ceea ce înseamnă proprietăţile publice. Ar trebui să dezvoltăm un sistem prin care investitorii să poată vedea dacă proprietăţile sunt implicate în vreun litigiu“, afirmă Lavinia Ioniţă Rassmusen.

CBRE preconizează că anul 2020 se conturează ca unul dinamic, cu o activitate tranzacţională intensă în toate segmentele de afaceri. În 2020 şi nu numai, CBRE vede o creştere constantă a volumelor de investiţii, în conformitate cu creşterea stocului investibil.