Andra Olar-Caragea, noul CEO al CITR: Vrem să ne extindem în străinătate. Luăm în considerare Grecia, ca pas următor, şi Italia, pe termen lung

Autor: Alina-Elena Vasiliu 05.03.2020

Compania specializată în gestio­na­rea insolvenţelor CITR ţinteşte ex­pan­siu­nea pe piaţa internaţională în ur­mă­toarele luni, având în plan ca, pe lângă Cipru - unde este deja prezentă - să ajun­gă în Grecia şi Italia.

„Avem o echipă dedicată acestui pro­iect, care se ocupă de do­cu­mentare. Irina Mişca, directorul pe CITR Cipru, se ocupă de proiectul de extindere pe câteva pieţe, prin­tre care luăm în con­siderare Grecia, ca pas următor, şi Italia, pe termen lung“, a spus Andra Olar-Caragea, noul CEO al CITR, care a preluat această funcţie la înce­putul acestui an, înlocuindu-l pe Vasile Godîncă-Herlea.

În Cipru, CITR a intrat în urmă cu doi ani, când reprezentanţii companiei au constatat că profesia de practician e foarte slab dezvoltată, reorganizarea nu există, iar instituţiile nu sunt pre­gă­tite să deservească rolul de promotori ai reorganizării pe piaţă.

„Avem un istoric de peste 20 de ani în România şi vrem să du­cem misiunea la ni­vel european. Expor­tăm ceva care aici deja func­ţionează foarte bine.“

Dincolo de internaţionalizare, noul CEO al CITR pariază în mandatul său şi pe digitalizare pentru eficientizarea proce­se­lor interne. Pentru acest obiec­tiv, com­pania are un buget de 200.000 de euro pentru un orizont de trei ani.