În condiţiile crizei coronavirus, BRD amână plata a 3 rate pentru clienţii retail şi prelungeşte cu 3 luni liniile de credit pentru microîntreprinderi

Autori: Claudia Medrega , Cristian Hostiuc 19.03.2020

BRD-SocGen, a treia cea mai mare ban­că de pe piaţa românească, a anun­ţat măsurile luate pentru susţinerea cli­en­ţilor săi în contextul crizei corona­vi­rus care constau în amânarea plăţii a 3 ra­te pentru clienţii persoane fizice şi pre­lun­girea cu 3 luni a duratei facili­tăţilor pentru microîntreprinderi.

„Ca parte a efortului îm­po­tri­va efec­telor negative ale pandemiei de COVID-19, BRD Groupe Société Générale continuă ac­ţiu­nile de sprijini­re a cli­en­ţilor săi prin noi faci­li­tăţi adre­sa­te atât clien­ţi­lor persoane fizice, cât şi mi­crocompaniilor. Am con­struit îm­preună cu clienţii noştri până acum şi vom fi alături de ei şi mai departe. Le ofe­rim acum clienţilor care se confruntă cu di­ficultăţi soluţii pentru a reduce efor­tul de rambursare. Vom de­păşi acest mo­ment împreună“, a declarat Radu Topliceanu, directorul general ad­junct al BRD, responsabil pentru acti­vitatea retail.