Consultanţii C&W Echinox: Apar veritabile exemple de solidaritate care vor contribui foarte mult la lupta cu noul virus. Extinderea pandemiei de coronavirus pune presiune pe piata de logistică şi, în timp ce există tot mai multă cerere pentru depozitare, marii dezvoltatori pun pe hold investiţiile

Autor: Bogdan Alecu 03.04.2020

„Faţă de estimările de creştere şi expansiune pentru anul 2020 despre care discutam cu toţii în luna ianuarie, asis­tăm în prezent, din cauza epi­de­mi­ei de COVID19, la unele trans­formări pe termen scurt ale pieţei industriale şi logistice. Măsurile de distanţare so­ci­ală şi restricţiile impuse recent au ge­nerat incer­titudine şi au creat o abor­dare de tipul “wait and see“ din par­tea unora dintre inves­ti­tori, ge­ne­rând anumite amânări“, a spus An­drei Brînzea, Partner Land & Industrial Cushman & Wakefield Echinox. 

El a subliniat că pe de altă parte au crescut şi numărul de cereri de depozitare pe termen mai scurt şi au generat creşteri în e-commerce, pharma şi food retail, adică exact în do­meniile unde cererea a crescut puternic.

„Ţinând cont de faptul că majoritatea scenariilor legate de epidemie sunt pe un termen relativ scurt, de apro­xi­ma­tiv 2-3 luni, există încredere că lu­cru­ri­le se vor îndrepta şi vor reveni la nor­mal. Totodată, în aceste mo­mente seg­mentul logistic – depozitare - pro­duc­ţie este mai im­por­­­tant ca nicio­dată şi considerăm că situaţia ac­tuală eco­nomică gene­rată de epi­de­mie va avea un impact mini­mal asu­pra industriei de profil“, a spus Andrei Brînzea.