Ghid UE: Ce măsuri trebuie să ia companiile pentru a asigura un spaţiu de muncă sigur după reluarea activităţii

Autor: Roxana Rosu 24.04.2020

Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a publicat astăzi, 24 aprilie, un ghid privind întoarcerea la serviciu, care propune măsurile ce ar trebui luate de companii pentru a organiza un spaţiu de muncă sigur în contextul pandemiei.

Astfel, printre măsurile propuse se numără asigurarea unui spaţiu individual de lucru pentru fiecare angajat, fie prin amplasarea unor separatoare, fie prin păstrarea neocupată a unor birouri, organizarea orei de masă pentru a nu aglomera cantina, limitarea numărului de persoane din toalete, asigurarea de săpun şi soluţii de dezinfectare, limitarea contactului fizic între angajaţi.

Ghidul EU-OSHA poate fi citit aici

„Astăzi, mai mult decât oricând, este foarte evident că protejarea şi promovarea securităţii şi a sănătăţii în muncă sunt de o importanţă capitală pentru lucrători, companii, sisteme de protecţie socială şi societate în ansamblu. Acest ghid oferă răspunsuri la întrebări practice ale ngajatorilor, cum ar fi: cum pot reduce la minimum expunerea la coronavirus la locul de muncă şi cum îşi pot actualiza evaluarea riscurilor, având grijă de lucrătorii care au fost bolnavi. Ghidul va ajuta angajatorii şi companiile să gestioneze întoarcerea la locul de muncă şi să ofere sfaturi practice personalului.”, a declarat comisarul european pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit.

Printre aspectele acoperite de ghid se numără evaluarea riscurilor şi măsuri adecvate, implicarea lucrătorilor, grija faţă de lucrătorii care au fost bolnavi, planificarea şi învăţarea pentru viitor, o permanentă bună informare, iInformaţii pentru sectoare şi ocupaţii

La ghidul elaborat de EU-OSHA în cooperare cu Comisia Europeană au contribuit, de asemenea, Comitetul consultativ tripartit pentru securitate şi sănătate la locul de muncă şi Comitetul inspectorilor de muncă principali.

Ghidul va fi actualizat regulat cu informaţii fiabile, în funcţie de evoluţia situaţiei.