„Nebunia“ IMMInvest: 33 de firme s-au înscris în fiecare minut în platforma IMMInvest. „Au fost momente când s-au înregistrat şi 500 de aplicaţii în 10 minute“. Printre companiile care au aplicat se numără Untold, Elefant.ro, Vola, Impact, Biofarm

Autor: Ramona Cornea 29.04.2020

♦ Ieri, la ora 18 erau 17.800 de companii înscrise în platforma IMMInvest, un program guvernamental care ajută firmele să-şi  asigure capital de lucru şi de investiţii în contextul economic actual ♦ Printre companiile care au aplicat pentru finanţare prin programul IMMInvest se numără Impact Developer, Gral, Elefant.ro, Untold S.R.L, Prodplast, Paralela 45, Vola.ro, Macon Grup şi Biofarm.

Platforma IMMInvest este func­ţională începând de ieri dimineaţă de la ora 9, iar într-un in­ter­val de nouă ore, până la ora 18 se adu­naseră peste 17.800 de so­licitări, adică 33 de firme au depus în fiecare minut o cerere de finanţare. Platforma pe care se înscriu com­paniile trebuia să devină funcţională vineri, 17 apri­lie, însă site-ul a fost blocat până ieri la ora 9.

„Am aplicat pentru finanţare prin IMMInvest şi vom folosi fondurile atât pentru capitalul de lucru, cât şi pentru investiţii, în principal pentru susţinerea activităţii companiei. Trecem prin nişte momen­te grele, întreg sectorul medical a fost foarte afectat în această pe­rioadă. Nu ştim încă dacă ne-a fost ac­ceptată cererea de finanţare sau nu“, a declarat Robert Chiţan, director de dezvoltare al Gral, unul dintre cei mai importanţi jucători privaţi din sănătate, companie activă în special pe nişa serviciilor oncologice.

Printre com­pa­ni­ile care au aplicat pen­tru fi­nanţare prin pro­gra­mul IMM In­vest se numără Impact Develo­per, Gral, Elefant.ro, Untold S.R.L, Prodplast, Paralela 45, Vola.ro, Macon Grup, Biofarm şi multe altele. „Se adaugă su­te de aplicaţii la fie­care 10 minute. Au fost momente când s-au înregistrat şi 500 de aplicaţii în 10 minute“, a spus Eduard Burghelia, fon­datorul platformei de analiză a riscului financiar al compa­niilor confidas.ro, platfor­mă care a fur­ni­zat ieri exclusiv către ZF un prim top al celor mai mari 500 de companii care au apli­cat pentru finanţare.

Cele mai mari 500 de în­treprinderi mici şi mijlo­cii care s-au în­scris pe platforma IMMInvest ieri, până la ora 12.15, au împre­ună aproape 148.000 de angajaţi şi afaceri cu­mulate de peste

52 mld. lei în 2018, potrivit datelor oferite de confidas.ro. La acea oră, numărul total de firme care aplicaseră în programul IMMInvest era de 8.200, iar până la ora 18 acesta se dublase, astfel că orice clasa­ment se schimbă practic în fiecare oră.

Dintre cele 500 cele mai mari com­pa­nii care au aplicat pe platforma IMMInvest ieri, până la ora 12, cele mai multe au drept obiect de activitate transporturile rutiere de mărfuri, lu­crări de construcţii clădiri rezi­denţiale şi nerezidenţiale, comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi al echi­pa­mentelor, lucrări de construcţii dru­muri şi autostrăzi şi comerţ cu ridi­cata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.

Compania Senneville din Timi­şoara, deţinută de antreprenorul David Alb, a aplicat pe platforma IMMInvest pentru o finanţare de 2 mi­lioane de euro pentru a construi o fabrică de deserturi tradiţionale.

„Vreau să construiesc o fabrică de deserturi tradiţionale şi să angajez persoane defavorizate. Preconizez că vom angaja 100 de persoane în fabrica cea nouă. Cred că fabrica va fi funcţională în decembrie. Eu am mai făcut una şi am experienţă, cred că o pot pune pe picioare în 4-5 luni. Vrem să mergem cu produsele şi la export“, a spus pentru ZF David Alb.

Compania Senneville distribuie în prezent produse de brutărie şi patiserie în 100 de magazine ale reţelelor Profi, Mega Image şi Carrefour, din Timişoara şi localităţile limitrofe, dar şi în magazine de cartier şi îşi propune să ajungă la 200 de unităţi.

Programul IMM Invest e un program guvernamental care ajută firmele mici şi mijlocii afectate de criza pandemiei de COVID-19 să asigure capital de lucru şi de investiţii în contextul economic actual.

Prin intermediul acestui program, statul garantează până la 90% din valoare creditelor obţinute de firme de la bănci. De asemenea, statul subvenţionează dobânda pentru aceste credite, însă doar până la sfârşitul acestui an, subvenţionarea pentru anii următori fiind posibilă doar dacă prognoza de creştere economică este mai mică creşterea din acest an.

Programul, fiind considerat schemă de ajutor de stat, a fost aprobat de Comisia Europeană cu condiţia să existe un plafon. Astfel, plafonul pentru subvenţionarea dobânzilor este în valoare de 781 mil. lei, iar plafonul maxim de garantare ajunge la 15 mld. lei.

Înscrierile online se vor desfăşura în sesiune continuă, până la sfârşitul anului 2020 şi până la epuizarea plafonului alocat. Platforma www.imminvest.ro este un registru unic electronic prin care se analizează doar dacă aplicantul este eligibil şi are statul de IMM. Confirmarea eligibilităţii nu reprezintă acordul de finanţare.

În cadrul programului IMMInvest s-au înscris 22 de bănci finanţatoare care vor acordă credite/linii de credit pentru investiţii în valoare de până la 10 mil. lei, garantate de stat până la maxim 80%, durata finanţării fiind de până la 72 de luni.

Rată dobânzii este subvenţionată 100% de la bugetul de stat. Pentru IMM–urile care solicită credite/linii de credit pentru capital de lucru, finanţările pot ajunge până la 5 mil. lei, garantate până la 80% în cazul întreprinderilor mijlocii şi până la 1 mil. lei, cu garantare de maxim 90%, în cazul întreprinderilor mici şi micro.

Durata finanţării pentru capital de lucru este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni. În cazul ambelor tipuri de credite, dobânda, costurile de acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor acordate în numele şi contul statului, vor fi suportate de la bugetul de stat, până la dată de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire.

În anul 2018, la nivel de economie erau 602.996 de microîntreprinderi, 47.695 de întreprinderi mici, 8.995 de întreprinderi mijlocii şi 1.867 de întreprinderi mari, conform datelor de la Registrul Comerţului.

Microîntreprinderile sunt companiile care au între 0 şi 9 angajaţi şi o cifră de afaceri sub 2 milioane de euro, întreprinderile mici au între 10 şi 49 de angajaţi şi o cifră de afaceri sub 10 milioane de euro, iar întreprinderile medii au între 50 şi 249 de angajaţi şi o cifră de afaceri sub 50 mil. euro, conform Registrului Comerţului.

Citiţi AICI Ziarul Financiar ediţia de JOI