Termoenergetica a acumulat datorii record în doar câteva luni. ELCEN: Compania are datorii de 398 mil lei şi îndeplineşte criteriile pentru insolvenţă

Autor: Andreea Tobias 30.04.2020

Termoenegetica a acumulat datorii în cuantum de 398 milioane lei în doar câteva luni de la preluarea operării reţelei de termoficare din Bucureşti, susţine ELCEN. Astfel, Termoenegetica întruneşte condiţiile de intrare în insolvenţă din cauza datoriilor.

Potrivit unui comunicat al Electrocentrale Bucureşti S.A., în doar câteva luni de la preluarea operării reţelei de termoficare din Bucureşti, TERMOENERGETICA a acumulat datorii în cuantum de 398 milioane lei faţă de ELCEN. Nu au fost achitate facturile aferente lunilor ianuarie, februarie şi martie 2020. Se înregistrează scadenţe depăşite şi se percep penalităţi conform legii.

Primăria Municipiului Bucureşti înregistrează restanţe la plata subvenţiei pentru perioada noiembrie 2019 – februarie 2020 în valoare de 538 milioane lei.

Termoenegetica întruneşte condiţiile de intrare în insolvenţă din cauza acumulării de datorii restante înregistrate faţă de ELCEN.

Situaţia în detaliu:

• 88.290.800 lei reprezintă creanţă neachitată aferentă lunii ianuarie 2020, cu o depăşire a scadenţei de 60 de zile, la care se adaugă şi penalităţi de întârziere, conform prevederilor contractuale.

• 158.122.675 lei reprezintă creanţă neachitată aferentă lunii februarie 2020, cu o depăşire a scadenţei de 31 de zile, la care se adaugă şi penalităţi de întârziere, conform prevederilor contractuale.

• 151.716.669 lei este valoarea facturii aferente lunii martie 2020, cu scadenţă depăşită în data de 29 aprilie.

Aceeaşi sursă susţine că RADET Bucureşti a intrat în procedura de faliment, generând datorii curente de aproximativ 300 milioane lei, înregistrate de Regie faţă de ELCEN ca urmare a pierderilor financiare şi tehnologice aferente perioadei de insolvenţă 2016-2019 şi plătibile, conform legislaţiei în vigoare, de către PMB, instituţia ce a înfiinţat şi coordonat RADET. Aceste datorii curente se adaugă datoriilor RADET Bucureşti înregistrate faţă de ELCEN în valoare de 3,7 mld. lei, înscrise în tabelul definitiv de creanţe, pentru care s-a solicitat în instanţă atragerea răspunderii Municipiului Bucureşti.

PMB înregistrează subvenţie restantă aferentă lunii noiembrie 2019 în valoare de 86.927.406 lei.

De asemenea, aprox. 450 milioane lei este valoarea subvenţiilor neachitate de PMB pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru lunile decembrie 2019, respectiv ianuarie şi februarie 2020.

În aceste condiţii, este afectat echilibrul financiar al ELCEN, iar producerea energiei termice necesare pentru alimentarea cu agent termic a locuitorilor bucureşteni se realizează în siguranţă atât timp cât plata pentru furnizarea acestui serviciu vital este asigurată. Practicile falimentare, precum şi lipsa de interes pentru termoficarea din Bucureşti afectează grav asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică a capitalei.

ELCEN a formulat deja acţiuni în instanţă pentru recuperarea creanţelor. De asemenea, având în vedere faptul că există riscul major să se repete situaţia ELCEN-RADET şi în ceea ce priveşte relaţia contractuală ELCEN-TERMOENERGETICA ca urmare a creşterii datoriilor restante - cu riscul compromiterii reorganizării ELCEN şi, implicit, a sistemului de termoficare din capitală - ELCEN are obligaţia de a lua în calcul toate opţiunile legale pentru recuperarea acestor datorii, inclusiv posibilitatea formulării unei cereri pentru deschiderea procedurii de insolvenţă a Termoenergetica, în conformitate cu prevederile Legii 85/2014.