Programul IMMInvest la zi: 582 de companii au primit finanţare în valoare totală de 500 mil. lei. Dumitru Nancu, Fondul de Garantare pentru IMM-uri: „Circa 59.000 de companii au depus cereri până acum în cadrul programului. S-a subscris în evaluare şi spre aprobare jumătate din plafon“

Autori: Ramona Cornea , Miruna Diaconu 25.05.2020

Dintre cele 59.000 de com­panii care au de­pus ce­reri de finanţare prin progra­mul IMM Invest, 582 au primit deja finan­ţare în valoare totală de 500 mil. lei, spune Dumitru Nancu, director general al Fon­dului Naţional de Garantare a Cre­di­telor pentru IMM-uri (FNGCIMM).

„Circa 59.000 de companii au depus cereri până acum în cadrul programului IMM Invest. Dintre acestea, noi am transmis 53.138 către instituţiile ban­care. S-a subscris în evaluare şi spre apro­bare jumătate din plafon, iar băn­cile spun că au primit într-o săptămână vo­lumul de cereri pe care le primeau în şase luni de zile. Au fost aprobate 582 de cereri, fi­nalizate, cu finanţare în va­loa­re de jumă­tate de mi­liard de lei“, a de­clarat Dumitru Nancu în cadrul emisiunii de business ZF Live.

Printre companiile care au obţinut finanţare prin programul IMM Invest sunt C&C Food Packaging din Satu Mare, companie care activează în co­merţul cu ridicata nespecia­li­zat, compania Poeme din Dâm­bo­viţa, specializată în comerţul cu amănuntul al produselor cos­me­tice, Prioris din Vrancea, com­pa­nie cu 114 angajaţi, specializată în fabricarea articolelor de îmbrăcă­minte, Comnilis Prod din Prahova, cu 124 de angajaţi şi care activează în fabricarea produselor din carne, Girexim Universal din Argeş, cu 237 de angajaţi şi activităţi în tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, conform datelor oferite de platforma de analiză financiară confidas.ro.

Cele 582 de dosare de la IMM-uri, cu o finanţare totală de 500 milioane lei, au fost aprobate de 10 dintre cele 22 de bănci înscrise în programul IMM Invest, a mai explicat directorul general al FNGCIMM.

Banca Transilvania, una dintre cele 22 de bănci înscrise în programul IMM Invest, a primit 22.000 de so­li­-citări de cre­dit de la IMM-urile din program, majo­ritatea fiind de la com­panii de dimen­siuni mici, spune Tiberiu Moisă, director ge­neral ad­junct, Mid Corporate & IMM la Banca Transilvania.

„Dintre cei 22.000 de clienţi care au fă­cut diferite aplicaţii pe IMM Invest am reuşit să con­tactăm şi să avem dis­cuţii individuale cu 12.000 de cli­enţi, dintre aceştia peste 4.000 sunt cu analiza de cre­dit iniţiată şi avansează undeva pe flux, peste 1.000 sunt în fază avan­sată, câteva sute sunt deja apro­bate. Partea bună este că produc­ti­vitatea pe acest flux nou creşte pentru noi şi ne aşteptăm ca numărul de dosare pe zi să crească“, a de­clarat Tiberiu Moisă în cadrul emisiunii de business ZF Live.  

Plafonul oficial pe care Banca Transilvania l-a primit iniţial pentru finanţare prin IMM Invest a fost de 3,4 mld. lei.

„Acesta ar corespunde unor credite de aproximativ 4,4 miliarde lei în total, adăugând şi contribuţia băncii. Ne asteptăm ca această sumă să crească şi implicit acest plafon alocat BT va creşte“, a concluzionat bancherul.

IMM Invest este un program gu­ver­namental care ajută firmele mici şi mijlocii afectate de criza pandemiei de COVID-19 să asigure capital de lucru şi de investiţii în contextul economic actual.

Prin intermediul acestui program, statul garantează până la 90% din valoarea creditelor obţinute de firme de la bănci. De asemenea, statul subven­ţio­nează dobânda pentru aceste cre­dite, însă doar până la sfârşitul acestui an, subvenţionarea pentru anii urmă­tori fiind posibilă doar dacă prognoza de creştere economică este mai mică decât creşterea din acest an.

Dumitru Nancu, director general al FNGCIMM

Tiberiu Moisă, director general adjunct la Banca Transilvania