Contzilla: Sprijin de la stat pentru angajatori de la 1 iunie

Ziarul Financiar 03.06.2020

În 29 mai 2020 a fost publicată o ordonanţă de urgenţă (OUG 29/2020) care prevede câteva măsuri de sprijin pentru angajatori începând cu 1 iunie 2020.

Sunt în total patru măsuri, care se aplică în anumite condiţii:

 

1.Prima măsură vizează angajatorii care pe durata stării de urgenţă sau alertă au avut angajaţi cu contractul suspendat pe o perioadă de minimum 15 zile.

Se aplică atât angajatorilor care au avut angajaţi în şomaj tehnic suportat de stat dar şi celor care au suspendat contractele de muncă ale angajaţilor în baza art. 52 alin. (1) lit. c) Codul muncii – ca urmare a  între­ruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare dar nu au beneficiat de indemnizaţia de la stat din diferite motive.

Pentru aceşti angajaţi, statul îşi asumă decontarea unei procent de 41,5% din salariul de bază brut al angajatului dar nu mai mult de 41,5% din salariul mediu brut care este în prezent 5.429 lei. Astfel, suma maximă pe angajat este de 2.253 lei.

Beneficiul urmează să fie primit lunar, timp de trei luni, dar vine şi cu o obligaţie din partea angajatorului, de a păstra angajaţii până la data de 31.12.2020, exceptând lucrătorii sezonieri. Nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Într-o primă etapă angajatorii urmează să plătească salariile anga­jaţilor, urmând ca apoi să depună la AJOFM o documentaţie în baza căreia să obţină restituirea. 

Decontarea sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligaţiilor declarative şi de plată aferente salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

 

2.A doua măsură se referă la prelungirea posibilităţii de a păstra angajaţii în şomaj tehnic plătit de stat şi după data de 31 mai 2020 în domeniile în care se păstrează restricţiile, dar maximum până la 31 decembrie 2020.

Aceste domenii sunt restaurantele, cafenelele – în activitatea de servire în interior, mallurile.

 

3.O altă măsură vizează spijinirea angajării de persoane cu vârsta peste 50 de ani, persoane care sunt înregistrate ca şomeri în evidenţele AJOFM şi care şi-au pierdut locul de muncă pe durata stărilor de urgenţă şi alertă, din motive neimputabile lor.

Pentru aceste persoane care se angajează în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată şi cu normă întreagă, angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Acest beneficiu vine şi cu obligaţia pentru angajator de a menţine raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin.

Dacă angajatorii încetează con­trac­tele individuale de muncă ale salariaţilor anterior acestui termen sunt obligaţi să restituie sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţio­nat, plus dobânda de referinţă a BNR în vigoare la data încetării CIM,  doar dacă încetarea acestora a avut loc în baza anumitor articole din Codul muncii: art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d), art. 56 alin (1) lit. e) sau art. 65.

 

4.A patra măsură se referă la stimularea angajării de persoane între 16 şi 29 de ani, înregistrate ca şomeri la AJOFM.

Dacă angajatorii încadrează în muncă până la 31.12.2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane din această categorie, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Spre deosebire de situaţia angajării de personal în vârstă de peste 50 de ani, aici nu se prevede drept condiţie să îşi fi pierdut locul de muncă pe durata stării de urgenţă/alertă. Şi în acest caz angajatorii au obligaţia să menţină raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin iar în cazul încetării contractelor din anumite motive, va trebui să restituie sumele împreună cu o dobândă asociată.

În plus faţă de OUG 92/2020, tot în 29 iunie 2020 s-a publicat Ordonanţa nr. 90/2020 care extinde termenul până la care obligaţiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 nu sunt considerate restante şi nu generează penalităţi şi dobânzi. Noul termen este 25 iunie 2020 (anterior termenul era de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă).

Şi în ce priveşte procedura rambursării TVA există o prelungire până pe data de 25 iunie 2020 a prevederii OUG 48 din 16 aprilie 2020 care arată că prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

Iniţial, măsura urma să înceteze în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, dar prin OUG 90/2020 se prelungeşte termenul până la 25 iunie 2020.