Leonardo Badea, viceguvernator al BNR: Cuvintele de ordine în conduita de politici a băncilor centrale trebuie să rămână prudenţa, echilibrul, evaluarea amănunţită, acţiunea graduală şi proporţională în folosirea oricăror instrumente, chiar şi neconvenţionale

Autor: Claudia Medrega 12.06.2020

♦ Aşa cum în prezent este necesară o anumită flexibilitate pentru debitori, pe cale de consecinţă abordarea flexibilă este necesară şi în cazul instituţiilor de credit atunci când acestea sunt evaluate de autorităţile de supraveghere, în opinia viceguvernatorului BNR Leonardo Badea.

Situaţia economică de complexitate şi difi­cultate extremă, fără precedent în epoca mo­der­nă, necesită în continuare, uneori, şi răs­punsuri neconvenţionale, deşi acestea pot as­cunde riscuri şi vulnerabilităţi privind evoluţia vi­itoare a sistemului economic şi finan­ciar, dacă nu sunt evaluate şi gestionate adecvat, este de părere Leonardo Badea, vicegu­vernator al BNR.

Astfel, este la fel ca la utilizarea oricărui medicament care în cadrul unui tratament potrivit aduce beneficii, dar administrat în exces sau de o manieră inadecvată poate genera neplăceri.