ZF Live. Crenguţa Bărbosu, World Vision România: „În Franţa şi în Olanda este o legătură organică între fermieri şi liceele agricole. Absolvenţii de mâine vor prelua agricultura şi au nevoie de o bază practică“

Autor: Florentina Niţu 17.07.2020

♦ România are în prezent puţin peste 50 de licee cu profil agricol, deşi înainte de 1989 avea circa 300.

Rata absolvenţilor de licee agricole care îşi continuă drumul în direcţia aleasă iniţial, ajungând să lucreze în exploataţii agricole sau ca şefi de ferme era de numai 2,8% în 2016, iar rata celor care au absolvit şi o facultate de profil era de 0,4%, procente prea mici, deşi agricultura este un domeniu stra­te­gic pentru România, consideră Crenguţa Bărbosu, senior pro­gram manager De­partamentul Agri­cultură şi Dez­voltare Econo­mică din ca­drul fundaţiei World Vision România.

„În Franţa şi în Olanda e o legătură orga­nică între fermieri şi liceele agri­co­le, iar ele sunt sub egida Ministerului Agriculturii. Marea majoritate a fer­mierilor au absolvit licee agricole şi înţeleg nevoia de ajutor, nevoia de stagiu de practică în fermă şi că agricultura trebuie să continue. Obser­văm că şi fermierii români sunt deschişi, dar e o lipsă de procedură, de direcţie din partea Ministerului Agriculturii“, a spus Crenguţa Bărbosu în cadrul emisiunii ZF Live.