IMM-urile pot cumpăra utilaje şi echipamente în leasing, cu finanţări de maximum 5 milioane lei, garantate de stat printr-un nou program guvernamental

Autor: Roxana Rosu 21.07.2020

Companiile care vor să facă achiziţii de aparatură sau utilaje, noi sau second-hand, prin contracte de leasing se pot înscrie în programul guvernamental IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje, derulat prin intermediul FNGCIMM, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar fiind de 5 milioane lei.

Programul îşi propune stimularea accesării finanţărilor de tip leasing financiar în vederea  achiziţionării de active noi sau second-hand pentru desfăşurarea activităţii companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producţie.

Prin IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje sunt acordate facilităţi de garantare de către stat, care pu­ne la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing fi­nanciar pentru achiziţionarea de bunuri noi sau second-hand, necesare în derularea activităţii IMM-urilor, precum şi a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi.