„Manhattan“ de Bucureşti. Parcul Herăstrău şi Satul Francez atrag tranzacţii imobiliare de peste 400 mil. euro şi noi achiziţii în plină pandemie

Autor: Bogdan Alecu 29.07.2020

Zona Herăstrău - Satul Francez din nordul Capitalei este una dintre cele mai exclusiviste, unde preţurile apartamentelor „obişnuite“ sunt de peste 500.000 de euro, iar multe sunt la peste 3-4 mil. euro.

Zona din jurul Satului Francez continuă să atra­gă noi dezvoltări imobi­lia­re datorită proximităţii faţă de polul de birouri din zona Aviaţiei, dar şi faţă de clu­burile şi restaurantele exclusiviste din jurul Parcului Herăstrău.

„Principalul atu e reprezentat de par­cul şi lacul Herăstrău, cel mai mare din Bucureşti, şi de apropierea de lacul Flo­reasca. Acestea formează unul din­tre cele mai mari ansambluri parc-lac din Europa. Zona se află în proximi­ta­tea celor două aeroporturi, ceea ce este un alt avantaj. Aceasta a fost şi va rămâne o zonă exclusivistă, cu potenţial. Dacă ne uităm la aglomeraţia de companii şi corporaţii care îşi desfăşoară activitatea în această zonă, înţelegem că nu există su­ficiente opţiuni pe segmentul rezi­denţial aici pentru aceşti oameni“, a explicat Beatrice Dumitraşcu, VP Resi­dential Division în cadrul dezvolta­to­rului imobiliar One United Properties.

Într-una din cele mai recente tran­zac­ţii care au vizat zona Herăstrău, Bogdan Dragomir, fiul lui Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Pro­fe­sioniste de Fotbal din România, a cum­părat un bloc de la Alexandrion, cel mai ma­re producător de băuturi spir­toase de pe piaţa locală. Suma plă­tită a fost de circa 2 milioane de euro pen­tru o clădire de 2.000 mp suprafaţă totală pe care vrea s-o transforme în spaţii de birouri. El are în plan o inves­tiţie de 9-10 mil. euro.

„În zona Satul Francez s-au dezvol­tat în ultimul deceniu proiecte reziden­ţiale însumând peste 600 de aparta­men­te, în timp ce acum în zonă sunt în con-strucţie proiecte cu peste 300 de locu­in­ţe. De asemenea, există mai multe pro­iec­te aflate în diferite etape de pla­ni­fi­ca­re, care ar urma să pună pe piaţă în Sa­tul Fran­cez până la 300 de noi apar­ta­mente în următorii trei ani“, explică Ionuţ Nicolescu, partener al companiei de con­sultanţă imobiliară SVN România.

Potrivit datelor SVN România, în me­die, lunar se tranzacţionează câteva zeci de locuinţe în Satul Francez, inclu­zând şi revânzările, valoarea medie a unei tranzacţii fiind de 400.000 de euro plus TVA (19%). Preţurile medii sunt de aproximativ 2.500 de euro pe metrul pătrat util, acestea având în ultimele 12 luni o evoluţie similară cu cea înre­gis­tra­tă pe alte segmente ale pieţei rezi­denţiale bucureştene. Astfel, ţinând cont de cele 600 de apartamente con­strui­te, alături de celelalte 300 aflate în dife­rite stadii, valoarea imobiliară a noi­lor proiecte rezidenţiale construite în ultimul deceniu şi aflate acum în construcţie este de circa 430 mil. euro.