Consiliul Concurenţei: Paşi pentru reabilitarea companiilor sancţionate pentru licitaţii trucate

Autor: Vasile Magradean 26.08.2020

Potrivit Consiliului Concurenţei, documentul „Opinie comună” se referă la o companie care poate poate fi reabilitată dacă se află în situaţia de a fi exclusă de la o procedură de atribuire.

Astfel, compania poate prezenta autorităţii contractante decizii emise de Consiliul Concurenţei în ultimii 3 ani care dovedesc că a colaborat cu instituţia prin aplicarea la politica de clemenţă şi/sau recunoaştere a faptei anticoncurenţiale.

De asemenea, poate aduce dovezi privind elaborarea şi implementarea unui program de conformare cu legislaţia din domeniul concurenţei, în concordanţă cu Ghidul privind conformarea cu regulile de concurenţă.

„În acelaşi timp, autorităţile contractante au libertatea de a evalua de la caz la caz măsurile luate de operatorii economici şi dovezile prezentate de aceştia”, arată Consiliul Concurenţei.

Pentru a veni în sprijinul autorităţilor care fac evaluarea, Consiliul Concurenţei va publica pe pagina proprie de Internet o listă actualizată – blacklist - care va cuprinde denumirea operatorilor economici care au fost implicaţi în investigaţii privind trucarea de licitaţii, deciziile de sancţionare din ultimii 3 ani, precum şi menţiuni cu privire la modalitatea de cooperare a acestora cu autoritatea naţională de concurenţă.