Afacerile agroalimentare româneşti cresc greu: doar 5% din întreprinderile mijlocii ajung mari în 5 ani. Ce le lipseşte fermierilor pentru a creşte randamentul?

Autor: Florentina Niţu 28.08.2020

Circa 70% din companiile de talie mijlocie din agricultură se menţin în aceeaşi categorie de mărime într-un orizont de 5 ani, iar 25% din ele fie migrează în clasa întreprinderilor mici, fie în cea a microîntre­prinderilor şi numai 5% din întreprinderile mijlocii cresc la nivelul unei corporaţii în acest interval, potrivit unui document al Băncii Naţionale a Râmâniei.

Analiza BNR arată că randa­mentul agricol al fermelor ar putea creşte, dacă gradul de precizie din ferme ar creşte şi dacă s-ar utiliza anumiţi roboţi industriali, prezenţi acum în numai 1% din firmele din sectorul agroalimentar.

Deşi potenţialului agricol este considerabil, România având soluri foarte fertile, randamentele din agricultura românească sunt mici în comparaţie cu alte state europene.

Totuşi, de-a lungul timpului, miniştrii de la Agricultură i-au încurajat pe fermieri să adopte metode şi practici inovative care pot duce la creşterea randa­mentelor.

„Creşterea randa­mentelor agricole ar putea rezolva atât pro­blema disponibilităţii, pre­cum şi pe cea a acce­sului la alimente. Cu toate acestea, ea trebuie realizată fără să aducă prejudicii generaţiilor viitoare din punctul de vedere al impactului asupra schim­bărilor climatice şi ţinând cont de tendinţele agriculturii la nivel eu­ropean şi mondial“, se arată în analiza BNR.